PolitikaRegion

Istraživanje otkrilo sa kolikom bi platom bili zadovoljni građani …

Istraživanje otkrilo sa kolikom bi platom bili zadovoljni građani BiH, Srbije, Hrvatske, Makedonije

ŠTO JE DOBRA PLATA PREMA MIŠLJENJU GRAĐANA?

Portal Posao.ba je proveo veliko regionalno istraživanje čiji je cilj bio uporediti sličnosti i razlike tržišta rada u BiH, Srbiji, Makedoniji i Hrvatskoj.

U istraživanju je sudjelovalo više od 4.000 ispitanika, od kojih je, što se tiče bh. ispitanika 37 posto nezaposlenih, 56 posto zaposlenih, a 7 posto ispitanika se još školuje.

Istraživanje je pokazalo da u narednih godinu dana više od 60 posto građana BiH želi promijeniti posao, u regiji se najviše bojimo za svoje poslove, Makedonci najmanje.

Na pitanje da li žele promijeniti posao u narednih godinu dana čak 62 posto ispitanika odgovorilo je potvrdno, dok tek 9 posto negativno, a 29 posto će promijeniti jedino ako na to budu bili prisiljeni zbog nekih okolnosti.

Bosanci i Hercegovci se ne brinu za svoje radno mjesto lako je zaključiti nakon što je 49 posto njih dalo taj odgovor, a čak 25 posto i ne razmišlja o tome. U Srbiji ih strahuje 24 posto, a u Makedoniji tek 16.

Kada bi mogli birati idealnog poslodavca, najviše ispitanika iz BiH izabralo bi stranog vlasnika (53%). Petina ispitanika (21%) najradije bi radilo za kompaniju u državnom vlasništvu, dok bi čak 18% radilo za sebe. Država kao poslodavac podjednako je popularna u sve 4 zemlje, a rad za domaćeg privatnog poslodavca podjednako je neprivlačan svima u regiji.

U regiji BiH ima najduži staž kada je nezaposlenost od 5 godina u pitanju (21%), a prati nas Srbija (20%), Makedonija sa 14%, dok je Hrvata sa ovim stažom tek 7%.

Od kada su nezaposleni, petina ispitanika (22%) se javila na prosječno 20 konkursa za posao, a njih 27% javilo se na do deset natječaja. Na više od 50 natječaja javilo se 15% ispitanika, dok se 9% nije javilo niti na jedan natječaj za posao.

U regiji s najnižom prosječnom plaćom bi bili zadovoljni Makedonci, dok najvišu brojku žele Hrvati.

A kada su očekivanja u plaćama, tj. za koju cifru bi pristali raditi kod najpoželjnijih poslodavaca, bh. građani bi bili zadovoljni sa prosječnom platom od 1.300 KM, Hrvati 2.600 KM, građani Srbije za 1.200 KM, dok je prosječna željena plaća kod Makedonaca 1.130 KM.

Što se tiče zaposlenih bh. ispitanika, željena prosječna plaća za njih je od 1.570 KM, nezaposleni bi bili zadovoljni sa prosječnom od 1.150 KM, dok su ispitanici koji se još školuju idealnu prosječnu plaću zamislili u iznosu od 1.330KM.

BH. građani se nadaju da će dobiti posao tri mjeseca nakon završetka školovanja

Najviše ispitanika koji se školuju (52%) očekuje da će posao naći u roku jednog do tri mjeseca, a 24% da će posao naći u roku tri do šest mjeseci nakon što završetka školovanja. Da će posao tražiti pola godine do godine dana smatra 10% ispitanika, a takođe 10% da će posao tražiti više od godinu dana, prenosi Avaz.

Polovica ispitanika (52%) koji se još školuju zainteresirano je za prakse kao oblik sticanja radnog iskustva prije stalnog zaposlenja, za honorarni rad raspoloženo je njih 38%, dok 10% ispitanika nije zainteresirano za sticanje bilo kakvog radnog iskustva prije stalnog zaposlenja.

Većina ispitanika (57%) već ima jasnu predstavu o budućem zanimanju, 38% ima ideje ali nisu 100% sigurni, dok 5% ispitanika koji se još uvijek školuju nije sigurno čime bi se voljeli baviti.

52% ispitanika traži bilo kakav posao, bio u struci ili ne. Posao u struci odabralo bi 38% bh. ispitanika, dok je njih 9% spremno raditi van svoje struke.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close