Iskuljučivanje iz Vijeća Evrope nije realan scenario, ali BiH treba biti oprezna

Ambasador BiH pri Vijeću Evrope Almir Šahović u intervjuu za Vijesti.ba govori o novom prustupu EU prema BiH, provođenju presude ”Sejdić – Finci”, potencijalnom isključivanju naše zemlje iz Vijeća Evrope, te predstojećem predsjedavanju BiH Vijećem Evrope.

VIJESTI.BA: Ministri vanjskih poslova EU su u Luksemburgu potvrdili novi pristup Unije prema BiH. Rečeno je da EU ne snižava kriterijume za prijem BiH, ali se odlučila drugačije poredati prioritete, pa su u prvi plan došle ekonomske reforme, socijalna pitanja i borba protiv korupcije. Kako Vi gledate na ovaj model?

ŠAHOVIĆ: Mislim da je riječ o pristupu koji može deblokirati, odnosno ubrzati evropski put BiH. Cijenim da bi se koncentrisanjem na gore navedene prioritete, u relativno kratkom roku mogli postići određeni konkretni pozitivni rezultati. To bi izvjesno relaksiralo političke odnose u našoj zemlji, te otvorilo pretpostavke za usmjeravanja dodatne energije ka ispunjavanju i ostalih uslova na putu ka EU.

Takav razvoj situacije bi bila i snazna poruka da BiH raspolaže odgovarajućim kapacitetima i sposobnošću da odgovori na sve zahtjeve i izazove sa kojima se susreću zemlje kandidati za EU.

VIJESTI.BA: Presuda u Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Sejdić-Finci” više nije preduslov za napredak BiH prema EU, ali to definitivno ostaje uslov koji naša zemlja mora ispuniti. Nakon propasti pregovora o provođenju ove presude uz posredovanje Evropske komisije, poručeno je da će se ovim pitanjem baviti Vijeće Evrope. Prema Vašim saznanjima, koji se koraci u Vijeću Evrope poduzimaju po tom pitanju? Ima li pomaka i šta se može očekivati u narednom periodu, do oktobarskih izbora u BiH?

ŠAHOVIĆ: Izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava je prvenstveno uvijek bilo pitanje Vijeća Evrope (VE). Evropski sud za ljudska prava je dio sistema VE, a praćenja izvršenja njegovih presuda je u isključivoj nadležnosti Komiteta ministara VE.

Odluku Evropske Unije da pitanje izvršenja presude Sejdić-Finci postavi kao jedan od uslova za dalji napredak BiH u približavanju EU, treba prije svega posmatrati kao snažnu poruku o neophodnosti prilagođavanja našeg ustavnog sistema vrijednostima i standardima EU, ukoliko BiH zaista želi da jednog dana postane članica EU. Presuda Sejdić-Finci se direktno tiče jednog od najznačajnijih principa EU, a to je jednakost svih građana i zabrana njihove diskriminacije na etničkom ili bilo kojem drugom principu.

Vijeće Evrope na dnevnoj bazi prati razvoj situacije u našoj zemlji, vezano za pitanje izvršenja presude Sejdić-Finci. Ovo pitanje je već mjesecima (da ne kažem i unazad 2-3 godine) praktično na dnevnom redu svih sastanka Komiteta ministara VE na temu izvršavanja presuda Evropskog suda za ljudska prava.

Što se tiče pomaka, na nadležnim u našoj zemlji je da pronađu odgovarajuće rješenje za ovo pitanje, kako bi BiH konačno izvršila ovu presudu.

Naravno, Vijeće Evrope i njegova nadležna ekspertska tijela kao što je Venecijanska komisija stoje na punom raspolaganju BiH u pružanju stručne pomoći u cilju definisanja što boljeg rješenja za ovo pitanje.

VIJESTI.BA: Zbog neprovođenja presude “Sejdić – Finci” i kršenja ljudskih prava, često se prijeti isključivanjem BiH iz Vijeća Evrope. Je li to moguć scenario?

ŠAHOVIĆ: Mislim da u ovom momentu isključivanje BiH iz Vijeća Evrope, na svu sreću, nije realan scenario, uprkos određenim prijetnjama koje se mogu čuti s vremena na vrijeme. Iako je Komitet ministara VE veoma kritičan prema BiH zbog neizvršenja presude Sejdić-Finci, u Komitetu ministara VE ne postoji kritična masa zemalja članica koja bi bila spremna podržati takav radikalan potez prema našoj zemlji.

Zemlje članice VE su u najvećoj mjeri svjesne sve kompleksnosti situacije u našoj zemlji, koja dodatno otežava/usporava pronalaženje odgovarajućeg rješenja za pomenutu presudu.

Međutim, ne smijemo se zavaravati. Izvršenje presude Sejdić-Finci, kao i svih ostalih presuda Evropskog suda za ljudska prava je striktna obaveza koja za BiH proističe iz našeg članstva u Vijeću Evrope.

Pritisak na BiH u cilju izvršavanja presude Sejdić-Finci će se izvjesno dodatno povećavati u naredenom periodu, posebno nakon predstojećih izbora u našoj zemlji.

Uz sve razumijevanje naših unutrašnjih problema, Vijeće Evrope i njegove članice teško mogu dopustiti da bilo koja zemlja članica neizvršavanjem određene presude dovede u pitanje čitav sistem Evropske konvencije za ljudska prava, koji su VE i njegove članice izgradile u poslijednjih 64 godine.

Zbog toga, nadležni u našoj zemlji bi u narednom periodu trebalo da učine sve što je u njihovoj moći, kako bi BiH konačno izvršila presudu Sejdić-Finci.

VIJESTI.BA: Osim presude “Sejdić – Finci”, izvršava li BiH druge presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu? Jeste li upoznati o tome koliko uopšte tužbi iz naše zemlje dolazi pred ovaj sud?

ŠAHOVIĆ: Izuzimajući presudu Sejdić-Finci, BiH generalno dosta dobro izvršava ostale presude Evropskog suda za ljudska prava.

Što se tiče broja tužbi protiv BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, naša zemlja se također uklapa u tzv. normalni prosjek. BiH nije među prvih deset zemalja sa najvećim brojem tužbi pred Sudom.

Npr. u 2013. godini protiv BiH je pred Evropskim sudom za ljudska prava bila podnesena 871 tužba. Parlelno sa tim, u istoj godini Evropski sud za ljudska prava je donio 7 presuda protiv BiH u kojima je konstatovana povreda Evropske konvencije o ljudskim pravima od strane naše zemlje.

VIJESTI.BA: BiH bi trebalo da u prvoj polovini 2015. godine bude na čelu Vijeća Evrope. Možete li za portal Vijesti.ba pojasniti kakav ustvari istorijski zadatak preuzimamo u tom slučaju?

ŠAHOVIĆ: Tačno, BiH će po prvi put u svojoj istoriji predsjedavati VE u periodu maj-novembar 2015. godine. Predsjedavanje VE je za svaku zemlju veliki izazov, ali i velika čast. Također, naše predsjedavanje Vijećem Evrope će predstavljati i izvanrednu priliku za promociju BiH kao ozbiljne i odgovorne zemlje članice VE, spremne da pruži svoj konstruktivan doprinos daljoj promociji vrijednosti i principa Vijeća Evrope. Također, predsjedavanje BiH će biti i jednistvena prilika za dodatnu promociju naše zemlje u domenu kulture, turizma, privrede…

Pripreme za predsjedavanje BiH VE su u toku, defnisali smo prioritete i glavne teme našeg predsjedavanja, te radimo na izradi kalendara najznačajnijih političkih i promotivnih događaja, koje će naša zemlja realizirati za vrijeme predsjedavanja VE.

Uvjeren sam da će predsjedavanje BiH Vijećem Evrope biti veoma uspješno, te da će naša zemlja na najbolji način iskoristiti sve mogućnosti koje nudi takav veliki događaj.

 

Razgovarala: Nevena Šarenac

(Vijesti.ba)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close