Investicije preduzeća u prošloj godini povećane za 1,8%

Investicije pravnih lica u Bosni i Hercegovini u nova stalna sredstva u 2013. godini iznosile su 4.180.848 hiljada KM, što predstavlja povećanje od 1,78%, u odnosu na prethodnu godinu, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Najveća ulaganja u ukupnim investicijama u 2013. godini su imale prerađivačka industrija 16,76 %, trgovina na veliko i malo 14,47 %, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 12,44 %, javna uprava i odbrana 11,36 %, te proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom 8,53 %.
Više od polovine investicija, ukupno 2.471.214 hiljade KM, finansirano je iz vlastitih sredstava, dok su iz kredita finansirane investicije u vriijednosti 1.269.853 hiljade KM.Znatno manje je investirano iz sredstava budžeta i fondova i drugih izvora.
Najveći dio investcija utrošen je za građevinske objekte i prostore (2.014.752 hiljade KM) , te za mašine, opremu i transportna sredstva (2.102.661 hiljade KM).
Za nematerijalna stalna sredstva utrošeno je 342.055 hiljade KM, a za troškove priijenosa vlasnštva zemljišta 5.647 hiljade KM.

Indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close