BiHPolitika

Incko pred Vijećem sigurnosti UN-a: SNSD cilja na teritorijalni integritet BiH

(Patria) – Valentin Incko sutra će pred Vijećem sigurnosti UN-a prezentirati svoje dvadeset i treće redovno izvješće. Ovo izvješće pokriva razdoblje od 16. oktobra 2019. do 15. aprila 2020. Incko u svom izvještaju ukazuje da je izbijanjem pandemije bolesti coronavirusa (COVID-19) u Bosni i Hercegovini početkom marta stvorena neka nova stvarnost, piše Patria.

Iz Izvještaja je vidljivo i zbog čega su Vlasti u RS posljednjih dana u svojevrsnoj panici, pa su pisali Vijeću sigurnosti svoje viđenje.

„Tokom izvještajnog perioda, vlasti Republike Srpske su se intenzivirale njihove retorike i pribjegavali su čestim akcijama koje su ciljale na suverenitet i teritorijalnost integritet Bosne i Hercegovine kao i nadležnosti na državnom nivou i institucije. 

Pogrešno tumačenje Općeg okvirnog sporazuma za mir – posebno u pogledu ustavne prirode Bosne i Hercegovine i dva entiteta, nadležnosti i institucije na državnom nivou i vlast i prošle odluke visokog predstavnika – bitan je element dugogodišnje politike vlasti Republike Srpske, koju vodi SNSD, koji se, ako se nastavi, ne samo predstavljaju izazove, ali bi se čak mogli vratiti unazad kada je riječ o implementaciji Općeg okvirnog sporazuma“, naveo je Incko.

Vlasti Republike Srpske, navodi Incko, uporno su pokušavale nametnuti pogrešnu interpretaciju govoreći za Bosnu i Hercegovinu da je unija država s ograničenom i izvedenom suverenošću koju su stvorila dva prethodno postojeća entiteta kao nosioci suvereniteta. 

„Takva interpretacija ne predstavlja samo revizionizam već ima ima za cilj pružanje osnova za Republiku Srpsku da zatraži pravo na samoopredjeljenje, o čemu svjedoče zaključci Narodne skupštine Republike Srpske od 11. novembra. Ovo je popraćeno javnim pozivanjem na Republiku Srpsku kao “Državu” , navodi se u Izvještaju.

Vlasti Republike Srpske kako se navodi u Izvještaju najviše su ciljale Ured visokog predstavnika i Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

„Oni se ovakvi kakvi jesu s pravom doživljavaju kao čuvari Ustava Bosne i Hercegovine. Ovo može biti pozadina zahtjeva Republike Srpske za uklanjanjem stranih sudija u Sudu“, naveo je Incko, dodavši da se i dalje insistira na nepoštivanju odluka Ustavnog suda BiH.

Paralelno s tim, Federacija je nastavila da pati od hronične disfunkcionalnosti.

„Bošnjačka stranka demokratske akcije (SDA) i Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) održala su svoj dugogodišnji savez, pridružila se i multietnička Demokratska fronta (DF) i i pretežno bošnjački Savez za bolju budućnost (SBB), ali različita gledišta i politike malo su doprinijele prevladavanju zastoja u Federaciji.

Nisu poduzeti koraci u vezi s imenovanjem nove Federacije Vlada nakon općih izbora 2018., zbog kontinuiranog inzistiranja HDZ-a Bosne i Hercegovine da tome mora prethoditi izmjena Izbornog Zakon Bosne i Hercegovine, navodno da uključi amandmane za rješenje pitanja “legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda, a što SDA odbija“, navodi se u Izvještaju.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close