Javne ličnostiM plus

In Memoriam: Prof. Salih Trako (1924. – 2010.)

Salih Trako je rođen 01.12.1924. godine u Donjoj Smršnici kod Visokog. Dana 05.08.2010. godine umro je u svojoj rodnoj Smršnici, gdje je i ukopan na lokalnom mezarju.

Mekteb je završio u rodnom mjestu kod Osman-ef. Redžovića, osnovnu školu u Donjim Moštrama, a osmogodišnju Gazi Husrev-begovu medresu 1943. godine u Sarajevu. Školske 1943/44. odslušao je prvu godinu VIŠT-a u Sarajevu. Prilikom bombardovanja Sarajeva 1944. godine Salih je ranjen zbog čega je prekinuo dalje školovanje na ovoj ustanovi. Godine 1951. upisao se na Filozofski fakultet na studije orijentalnih jezika. Još kao student 1954. godine Salih je počeo raditi u biblioteci Orijentalnog instituta. Nakon završetka studija, nastavio je raditi u Orijentalnom institutu, sve do penzionisanja 01.12.1989. godine, na prikupljanju, katalogiziranju i publikovanju rukopisne gradje Instituta. Bio je i honorarni saradnik na Filozofskom fakultetu na Odsjeku za orijentalistiku, gdje je predavao Perzijsku književnost.

Istaknuti Bošnjaci: Salih ef. Trako (1924. - 2010.) - AKOS

Rezultat njegovog rada su desetine (preko stotinu) stručnih i naučnih radova objavljenih u Prilozima za orijentalnu filologiju, Analima Gazi Husrev-begove biblioteke, „Glasniku“ VIS-a, „Takvimu“, „Islamskoj misli“, „Preporodu“, „Beharistanu“, „Trećem programu Radio Sarajeva“, „Baštini“, „Odjeku“, „Znakovima vremena“ i dr. Objavljivao je i pod pseudonimom S.A.T.

Od značajnijih djela koja je uradio, dovoljno je navesti samo neka: Katalog perzijskih rukopisa u Orijentalnom institutu, Katalog rukopisa Orijentalnog instituta iz lijepe književnosti (u koautorstvu sa Lejlom Gazić), dva svezka Kataloga rukopisa Bošnjačkog instituta iz Ciriha (u koautorstvu sa Fehimom Nametkom), Đulistan (prijevod sa perzijskog), Mehmed Mejlija Guranija (izbor iz poezije), Tragom poezije bosanskohercegovačkih muslimana na turskom jeziku, Izbor iz poezije Arifa Hikmet-bega Stočevića Rizvanbegovića (oba djela u koautostvu sa Lamijom Hadžiosmanović) i prijevod i komentar djela Tarih-i Bosna autora Saliha Sidkija Hadžihuseionovića Muvekkita (u koautorstvu sa Abdulahom Polimcem, Lamijom Hadžiosmanović i Fehimom Nametkom). Izbor imena bosanskih Muslimana i dr. Tokom boravka na specijalizaciji u Moskvi, na Institutu za orijentalne jezike (1965.) je pronašao i preveo djelo „Hešt behišt“ – Kosovski boj 1389. godine u istoriji Idrisa Bitlisija. Naime, ovaj osmanski istoriograf i dvorski hroničar daje nove činjenice o dogadjajima i baca novo svjetlo na Kosovski boj i dešavanja poslije. Ovo je jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji dokumenat koji doprinosi demistifikaciji i demitologizaciji ove jedne od najznačajnijih bitaka koja se desila na prostorima Balkana.

Penzionisanjem nije završen i njegov radni vijek. Jednu godinu radi honorarno u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, a po izbijanju agresije na našu zemlju, povlači se u rodnu Smršnicu, gdje sa prof. Džemalom Salihspahićem i prof. Mirsadom Mahmutovićem radi na osnivanju medrese „Osman-ef. Redžović“. U medresi je bio aktivan još sedam godina, i predavao je Fikh, Turski jezik, Obredoslovlje i Šerijatsko bračno pravo. Pored sva tri orijentalna jezika (perzijski, arapski i turski) poznavao je i ruski, njemački i engleski jezik.

Tokom 1948. godine uključio se u Pokret „Mladi Muslimani“ u kojem djeluje u trojci sa Mehmedom Alibegovićem i Ešrefom Kovačevićem. Početkom 1949. godine je uhapšen i osuđen bez sudskog procesa na maksimalnu kaznu DKR (društveno korisni rad).

Za svoj naučni rad na polju orijentalistike, a posebno orijentalne filologije dobivao je više priznanja, među kojima je i Orden rada sa srebrnim vijencem, kojim ga je odlikovao Predsjednik SFRJ Josip Broz Tito.

Salih Trako se odlikovao skromnošću, nenametljivošću, pristupačnošću i izuzetnom stručnošću u poznavanju orijentalnih jezika i historiografije Bosne i Hercegovine. Pripada generaciji orijentalista koji su početkom druge polovine prošlog stoljeća udarili temelje i dali pečat bosanskohercegovačkoj i sarajevskoj školi orijentalistike i osmanistike.

Dana 05.08.2010. godine umro je u svojoj rodnoj Smršnici, gdje je i ukopan na lokalnom mezarju.

«Povelja općine za životno djelo» za 2014. godinu dodijeljena je posthumno Salihu Traki, profesoru arapskog jezika, za postignute rezultate i značajan doprinos u oblasti obrazovanja, nauke i kulture, te afirmaciji općine Visoko.

magazinplus.eu

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close