Javne ličnostiM plusVisoko

In Memoriam: Nikola Radosavljević

In Memoriam: Nikola Radosavljević – Predsjednik Narodnog odbora opštine Visokog

Nikola Radosavljević, sin Danila i Teodore (Popić) rođen je 03.11.1930. godine u Podvincima kod Visokog. Osnovnu školu pohađao je u Brezi. Srednju tehničku školu mašinskog smjera završio je u Sarajevu, a Visoku školu političkih nauka u Beogradu. Svoje prvo radno iskustvo stiče kao mašinski tehničar u Generalnoj direkciji za građevinske materijale u Sarajevu . U periodu od 1952. do 1955. godine rukovodi Strojnim pogonom Rudnika mrkog uglja u Brezi. Od 1955. do 1958. godine obavlja dužnost direktora industrijskog preduzeća “Kovina” u Visokom. Bio je sekretar Općinskog komiteta SKJ Visoko. Novembra 1960. godine izabran je na funkciju predsjednika Narodnog odbora opštine Visoko koju obnaša do kraja 1961. godine. S ove funkcije odlazi na školovanje u Beograd . Po povratku iz Beograda izabran je za predsjednika Opštinske konferencije SSRN Visoko. Bio je sekretar Službe za industriju i rudarstvo Osnovne privredne komore Sarajevo, a kasnije predsjednik ove Komore. U maju 1977. godine dolazi u Radnu organizaciju Gradski saobraćaj Sarajevo, na dužnost direktora, što ostaje do iznenadne smrti, 28.09.1984. godine.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close