Imovina RS-a prelazi u vlasništvo BiH

Bosna i Hercegovina ima pravo da uknjiži imovinu Republike Srpske kao svoju.

Tako ukratko glasi prvostepena presuda Suda BiH, koja je u Republici Srpskoj dočekana na nož, a koja je u posjedu ATV.

Po njoj se Republici Srpskoj, na teritoriji opštine Han Pijesak, oduzimaju nekretnine i zemljište površine 11.000 metara.

“Nalaže se Republičkoj upravi za geodetsko i imovinsko pravne poslove Republike Srpske da uknjiži prava svojine na Bosnu i Hercegovinu na nekretninama koju čine objekti Ministarstva odbrane i pašnjak četvrte klase površine 11.474. metra u privremenom listu nepokretnosti, kao i da se izbriše upis svih prava tuženih na predmetnim nekretninama”, piše u presudi.

Presudu listaju i u Ministarstvu pravde i tvrde da je njome ugrožen interes Republike Srpske. Snagom argumenta u drugostepenom postupku pokušaće da je obore.

“Mi ćemo ovu tužbu cijelu osporiti, mislimo da je ona manjkava po više osnova. Manjkava je po pitanju nadležnosti, manjkava je po pitanju odluke visokog predstavnika, o raspolaganju odriješenog dijela imovine i mislimo da nije dobro, ukoliko bi bila prihvaćena, da može stvoriti jedan presedan”, rekao je ministar pravde RS Anton Kasipović.

Kako se dijelom radi i o vojnoj imovini, u Pravobranilaštvu RS, koje i vodi slučaj, tvrde da je to pokušaj da se na mala vrata vojna imovina upiše na ime Bosne i Hercegovine, iako se to kosi i sa odlukom visokog predstavnika. Još aktuelni repubublički pravobranilac Slobodan Radulj tvrdi da Sud BiH ponovo iskače iz svojih šina.

“Mi ćemo uložiti žalbu na to, plašimo se da to ne bude presedan. Plašimo se da taj sud danas sutra na takav način ne upiše imovinu, recimo Manjače i drugih lokacija na prostoru RS”, pojašnjava Radulj.

“Presuda je još jedan pritisak Suda BiH na Republiku Srpsku”, tvrdi pomoćnik ministra odbrane BiH Boris Jerinić. Do sada je, po istoj formuli, u Federaciji BiH uknjiženo 17 lokacija, ali nijednu iz Republike Srpske.

“To je sigurno jedan vid pritiska na Republičku geodetsku upravu preko Suda, jer očigledno nema dogovora, jer je stav Republike Srpske da se donese zakon za kompletnu državnu imovinu, ne samo vojnu”, rekao je Boris Jerinić, pomoćnik ministra odbrane BiH.

Podjela neperspektivne i perspektivne vojne, ali i državne imovine, neriješeno je pitanje u BiH. Dogovora nema, jer u RS insistiraju na usvajanju zakona koji bi regulisao podjelu imovine Bosne i Hercegovine.

(megavijesti.com)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close