Imena kandidata SDA i SDP u ZDK

Objavljujemo listu SDA i SDP koji konkurišu da od oktobra budu poslanici u Skupštini ZDK.

 

Nosilac liste za ovaj nivo vlasti u SDA je Ibrahim Plančić iz Tešnja. SDA se odlučila da u ovoj izbornoj jedini ima 38 kandidata, od tog broja najviše ih je iz Zenice, čak 11, a zatim slijede Tešanj, Zavidovići i Kakanj sa po 5 kandidata, Visoko je jedino sa 4 kandidata, dok Žepče i Breza imaju po 2, Olovo, Doboj-jug, Vareš i Maglaj su dobili po jednog kandidata. 

 

Na prvi pogled vidljivo je da su SDP kandidati iz ZDK i to oni iz izvršne vlasti sada kandidati za zakonodavnu vlast kao u slučaju aktuelnog premijera Muniba Husejnagića koji je i nosilac liste i u slučaju ministra privrede Muhameda Husića i ministra MUP-a Rifata Delića. Trideset osam kandidata je na listi SDP-a koji je prije četiri godine osvojio 10 poslaničkih mandata. Najviše kandidata dolazi iz Zenice 10, zatim iz Tešnja 6, pa Zavidovića 5, Maglaj 4, Visoko 3, po dva kandidata su iz Kaknja, Olova i Žepča, a po jedan iz Doboj juga, Vareša i Usore.  (VISOKO.CO.BA)

 

SDA:

1. Ibrahim Plančić (Tešanj)

2. Emira Drnda -Čičeklić (Maglaj)

3. Jasmin Duvnjak (Zenica)

4. Selvedina Sarajlić-Spahić (Zenica)

5. Almedin Aliefendić (Kakanj)

6. Senad Karavdić (Visoko)

7. Besim Avdić (Zavidovići)

8. Asim Nalić (Žepče)

9. Kenan Kamenjaš (Vareš)

10. Amela Kovačević (Breza)

11. Muamer Čelebić (Kakanj)

12. Adisa Kokić (Tešanj)

13. Naidin Ahmetspahić (Zenica)

14. Musad Halilović (Zavidovići)

15. Emina Jusić (Visoko)

16. Amir Muminović (Olovo)

17. Amra Muslić (Zenica)

18. Džavid Aličić (Doboj-jug)

19. Rasim Skomorac (Zenica)

20. Mirsada Čaluk (Kakanj)

21. Mirza Omanović (Visoko)

22. Mirnesa Šehović (Visoko)

23. Seid Osmanović (Breza)

24. Himzo Smajić (Tešanj)

25. Amela Mujadžić (Zavidovići)

26. Sead Kaknjo (Zenica)

27. Alisa Ibraković (Zenica)

28. Amer Ahmić (Žepče)

29. Adnela Šušić (Zavidovići)

30. Selma Ćatić (Zavidovići)

31. Ramo Pivić (Zenica)

32. Mirsad Hadžić (Tešanj)

33. Edita Omerović (Kakanj)

34. Alem Škulj (Kakanj)

35. Ahmed Ćerim (Zenica)

36. Saliha Smailbegović (Tešanj)

37. Nihada Huseinagić (Zenica)

38. Jasmin Imamović (Zenica)

 

SDP:

1. Husejnagić Munib (Zenica)

2. Šehić Jasminka (Maglaj)

3. Begić Senaid (Doboj jug)

4. Radišić Sretko (Zenica)

5. Aletović Vinka (Kakanj)

6. Delić Rifat (Zavidovići)

7. Smailbegović Elva (Tešanj)

8. Husić Muhamed (Visoko)

9. Romić Branko (Vareš)

10. Dizdarević Blanka (Zenica)

11. Buljubašić Amil (Tešanj)

12. Jurić Leontina (Zenica)

13. Petrović Radosav (Zavidovići)

14. Hadžiabdić Alija (Olovo)

15. Hajdarević Armina (Žepče)

16. Mijoč Eldin (Kakanj)

17. Mundžić Indira (Zenica)

18. Lokmić Nedžad (Maglaj)

19. Simić Mladen (Zenica)

20. Jekalović Cigura Amina (Breza)

21. Tomičić Dalibor (Visoko)

22. Delić Adela (Maglaj)

23. Kaser Vedran (Tešanj)

24. Malić Zečević Maja (Visoko)

25. Softić Salko (Tešanj)

26. Hodžić Enes (Tešanj)

27. Muhovac Aida (Zavidovići)

28. Brka Almir (Tešanj)

29. Duraković Jusuf (Zavidovići)

30. Todorović Sanja (Usora)

31. Mandura Ivica (Žepče)

32. Veselinović Tatjana (Zavidovići)

33. Mehić Nermin (Zenica)

34. Tanović Maida (Zenica)

35. Bradarić Spaho (Maglaj)

36. Čolaković Belma (Olovo)

37. Filipović Nadežda (Zenica)

38. Čivić Mirsad (Zenica)

zenicablog

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close