Igor Vidović: Ovakva BiH očigledno je nesigurno mjesto za Republiku Srpsku

BiH za njenom centralizacijom i prenosom nadležnosti, je otvoreno pitanje.Ovakva BiH očigledno je nesigurno mjesto za Republiku Srpsku, koja je odlučna u očuvanju svog ustavnog poretka i Dejtonskog mirovnog sporazuma…

Igor Vidović, dipl.inž.elektrotehnike, rođen 1975.godine u Banjoj Luci, diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Radno iskustvo je stekao u preduzećima „Telekomunikacije“ RS AD, te u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. U mandatu 2004. – 2008. obavljao funkciju odbornika u Skupštini grada Banja Luka. U aktuelnom sazivu Vlade RS, obavlja funkciju Ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske. Kandidat SNSD-a za poslanika u NSRS.

Sa njim smo razgovarali o protekle četiri godine vlasti SNSD-a i koalicionih partnera, o tome kako mu se čini djelovanje vlasti i opozicije te o tome kako vidi budućnost RS i BiH

Kako biste opisali protekli mandat vladajuće koalicije u RS?

Vladajuća koalicija na čelu sa SNSD održala se u ovom mandatu koji je pratio najteži period po RS. Svjetska ekonomska kriza,zatim najteža elementarna nepogoda na ovim prostorima u 100-godišnjoj evidenciji pa i pokušaji opozicije da destabilizuju koaliciju SNSD-DND-SPRS špekulativnim kadriranjem jedne od članica, učestalim pritiscima i manipulacijama kroz opozicione medije, nisu narušili odnose unutar koalicije, te se ona ponovo javlja kao nosilac daljnjeg razvoja i prosperiteta Republike Srpske. Nemojmo zaboraviti da i u ovakvim teškim godinama za RS nisu izostali i razvojni projekti te strateška ulaganja. Povećanje plata,penzija, izgradnja studentskih domova,bolnica,TE Stanari, TE Ugljevik 3, autoput Banjaluka –Doboj,HE Dabar…Ocjena je 5.

Kako biste opisali djelovanje opozicije tokom istog perioda?

Opozicija koristi samo metodu plasiranja netačnih ili iskrivljenih podataka kojima pokušava podrivati povjerenje građana SNSD-u na čelu sa Predsjednikom. U okviru Vlade i institucija RS urađen je pregled po 22 raznovrsna makroekonomska pokazatelja, budžetskih i vanbudžetskih izdvajanja u RS za period 2001-2005 i 2006-2014 godina, gdje su prikazani tačni-objavljeni podaci Zavoda za statistiku, gdje je svaki ovaj pojedinačni pokazatelj na strani perioda 2006-2014, tj. u periodu kada je na vlasti SNSD. Opozicija nudi kao opciju samo promjenu vlasti ali ne i konkretna rješenja..U toj promjeni se ne nude ni nova lica već su to nama poznata stara..Isti oni su bili na vlasti 2001-2005 i zvrlo dobro znamo kako nam je bilo, a ako smo zaboravili tu je i statistika koja to pokazuje.

Zbog čega bi građani RS trebali ponovo glasati za Vas?

U izbornom sam ciklusu bio 2 puta, ali za lokalni parlament.U mandatu 2004-2008. sam bio odbornik Skupštine grada Banjaluka i smatram da sam opravdao povjerenje 2200 Banjalučana, koliko sam imao ličnih glasova.Tadašnja poruka je bila „Imajte svog odbornika u Skupštini Grada“, a i sada se nije puno promjenila jer primat će biti na građaninu Rep.Srpske, tj. u pravom smislu Narodni poslanik. Bio sam i predsjednik Savjeta velike MZ Lazarevo u 2 mandata. U ovih 10 godina sam čuo mnogo životnih priča, ja ću i dalje biti tu da pomognem, ako ne mognem, da ih bar čujem.

Planirate li uvesti određene novine u svojoj politici i načinu vladanja, ukoliko pobijedite na izborima?

U svakom slučaju šansu koju mi je SNSD pružio a i sada pruža kao mladom čovjeku, sigurno neću iznevjeriti, pokušaću da doprinesem znanjem i iskustvom koje sam stekao kako kroz mandat odbornika i ministra, tako i profesionalnim angažmanom kao dipl.inž.elektrotehnike.

Koliko u vašoj stranci ima novih ljudi koji bi mogli obnašati odgovorne funkcije u vlasti, na entitetskom i državnom nivou?

Pa samo podatak da je nas 14 kandidata na oba nivoa dobilo povjerenje Gradske organizacije SNSD-a koja broji 18.000 članova govori o tome koliko smo zahvalni svim našim članovima..Znajući da se na užem spisku našlo nekih 70 članova koji su svi isto vrijedni, pametni, uspješni i imaju glasačku podršku, mogu komentarisati da je ova kandidatura za mene veliki imperativ i povjerenje a za sve druge pokazatelj snage SNSD-a.

Kako vidite budućnost RS u BiH?

S obzirom na očigledno nefunkcionisanje Bosne i Hercegovine kao države i njenih zajedničkih organa, čiji smo svjedoci bili u proteklim godinama, pitanje statusa Republike Srpske u okvirima ovakve BiH, uz stalne inspiracije koje dolaze iz Federacije BiH za njenom centralizacijom i  prenosom nadležnosti,  je  otvoreno pitanje.Ovakva BiH očigledno je nesigurno mjesto za Republiku Srpsku, koja je odlučna u očuvanju svog ustavnog poretka i Dejtonskog mirovnog sporazuma i od tog pravca nećemo odustati.

Da bi uspjela u ostvarenju očuvanja svojih nadležnosti i bila sigurno mjesto za život svojih građana, Republika Srpska će se u narednom periodu  stvarati temelj za održiv rast i prosperitet, bolji život za svakog čovjeka, veći broj zaposlenih i perspektivu za mlade ljude, bolje uslove poslovanja, privlačenje stranih ulaganja i sl.

Jačanjem Republike Srpske i poboljšavanjem uslova života i rada svih njenih građana, Republika Srpska će svakako dobiti i svoj jasan položaj u budućnosti.

Kako vidite budućnost BiH u EU?

Bosni i Hercegovini,  kao i ostalim zemljama Zapadnog Balkana, Procesom stabilizacije i pridruživanja,  kao posebno uvedenom strategijom i politikom Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana, data je jasna perspektiva budućeg članstva u EU na osnovu postepenog prilagođavanja svim političkim, ekonomskim i institucionalnim vrijednostima na kojima se zasniva EU, uz poštivanje individualnog pristupa u pripremama za buduće članstvo, što je za BiH veoma važno zbog njenog specifičnog uređenja.

BiH je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa tadašnjim evropskim zajednicama i njihovim državama članicama (SSP), potpisala 16. juna 2008. godine, što je važan korak na putu zemlje prema članstvu u EU. Istovremeno sa SSP-om potpisan je i Privremeni trgovinski sporazum između evropskih zajednica i njihovih država članica, koji preuzima rješenja SSP-a u dijelu koji se odnosi na postepenu liberalizaciju međusobnih trgovinskih odnosa između ugovornih strana, koji je  stupio na snagu 1. jula 2008. godine i u primjeni je do stupanja na snagu SSP-a. Međutim, iako je SSP prošao procedure ratifikacije u svim zemljama EU i u samoj BiH, on ni nakon 6 godina još  uvijek nije stupio na snagu, što je izvjesna prepreka za dalji proces  pridruživanja EU.

S obzirom da u proteklom periodu proces dogovora u BiH oko navedenih pitanja nije dao rezultate, za očekivati je da će pritisci Evropske unije za njihovo rješavanje i nastavak procesa pridruživanja EU  biti intezivirani nakon oktobarskih izbora u BiH.

Bitno je naglasiti da je potpisivanjem SSP-a uspostavljen prvi formalni i obavezni ugovorni odnos između BiH i Evropske unije, a BiH trenutno ima status „potencijalnog  kandidata“. Nakon stupanja na snagu SSP-a, sledeći korak za BiH će biti  podnošenje kredibilnog zahtjeva za članstvo u EU i sticanje statusa „kandidata“, a zatim i početak pretpristupnih pregovora , koji sada u različitim fazama vode npr. Srbija, Crna Gora i Makedonija.

Proces priprema za pretpristupne pregovore, a i sami pregovori, je izuzetno zahtjevan proces za svaku zemlju, i  zahtijevati će angažman svih institucija i šire u BiH, te regulatorno i praktično preuzimanje EU principa i pravila, što će u BiH zbog njene strukture i različitog tumačenja ustavnih nadležnosti, sigurno biti dug i iscrpan posao.

Kako su predstavnici EU naglasili u više navrata u poslednje vrijeme, a i na poslednjoj Konferenciji o Zapadnom Balkanu u Berlinu, zemljama ovog regiona, pa i BiH, otvoren je put za članstvo u EU, ali biće neophodno uložiti značajne napore i sprovesti ozbiljne i velike reforme.

S obzirom na složenost procesa i neuređenost BiH kao države, teško je prognozirati koliko će godina trebati za to i da li će BiH moći odgovoriti tom izazovu.

Tokom predizborne kampanje portal BUKA objavljuje serijal intervjua sa kandidatima za ovogodišnje izbore u Bosni i Hercegovini, a kako bi našim čitaocima predstavili izbornu ponudu koja im se nudi.

Intervjue objavljujemo u integralnoj verziji, bez uređivačkih intervencija.

Ostale intervjue pogledajte u rubrici BUKA izbori u BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close