Ibrahim Krzović, historičar umjetnosti i likovni kritičar

Ibrahim Krzović, historičar umjetnosti i likovni kritičar, rođen 1935. godine u Sarajevu, živi u Visokom. Na Višoj pedagoškoj akademiji u Sarajevu, grupa za likovno i tehničko obrazovanje diplomirao je 1957. godine. 1965. godine diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odsjek za historiju umjetnosti. Na istom fakultetu završio i postdiplomski studij i odbranio magistarski rad, 1974. godine, pod nazivom: Kreševo, razvoj varoši i arhitektonski objekti. Na istom je fakultetu odbranio doktorat 1987. godine pod naslovom Secesija u arhitekturi Bosne i Hercegovine.

Radio je od 1969. godine kao kustos u Umjetničkoj galeriji BiH. Od 1990. godine izabran je za redovnog profesora na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu na predmetima Historija umjetnosti XX vijeka i za predmet Historije umjetnosti I, II i III. Historiju umjetnosti predavao i na Akademiji scenskih umjetnosti, Muzičkoj akademiji, Filozofskom fakultetu – Odsjek za historiju, a historiju islamske umjetnosti na Fakultetu islamskih nauka. Akademske 2002/2003. osnovao Katedru za historiju umjetnosti pri Odjesku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

www.magazinplus.eu – Wikipedia

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close