Husejin Smajović: Građani su pametniji od onih koji vode BiH

– Bio sam kandidat prvi put onog momenta kada se promijenio način odabira načelnika. Nikada ne bih ni bio kandidat da nije došlo do ove promjene da umjesto Vijeća, građani biraju.

HUSEJIN SMAJLOVIĆ, NAČELNIK OPĆINE ZENICA

(Oslobođenje)

Termoelektrana je najveća investicija u BiH, to je proizvodnja 390 MW struje • Oživio sam staru ideju regionalnog vodovoda

• U trećem ste mandatu, iako je bilo prigovora u prvom i drugom, da je selo bilo uz Vas. No, čini se da i grad vidi kako niste pretjerivali u obećanjima?

– Bio sam kandidat prvi put onog momenta kada se promijenio način odabira načelnika. Nikada ne bih ni bio kandidat da nije došlo do ove promjene da umjesto Vijeća, građani biraju. Nema škole za načelnika, nema škole gdje se uče potrebe grada. Ja sam sticajem okolnosti prošao jednu fazu od privrede, od teškog rada u rudniku, pa sam otišao u SIZ stanovanja i tamo proveo sedam godina i vidio šta su potrebe grada. To je jedna dimenzija. Druga je ta da čovjek treba biti otvoren, treba gledati šta svijet radi, kuda idu pravci razvoja gradova. I treća stvar, vrlo važna, je ta da sam vidio u svom životu šta je uspjeh, a šta neuspjeh. Neki ljudi, koji nisu ništa uradili doživjeli su uspjeh, a neki koji su puno toga napravili kritike. Zavisno od svog karaktera, od svojih namjera, svog nijeta, ljudi se opredjeljuju da li će to što rade uraditi na način da dobiju priznanje za to što je vidljivo ili će uraditi poslove koji dugoročno, vjekovima usmjeravaju razvoj grada. To sam vidio na rudniku. Tamo su bili uspješni ljudi koji su izbacivali tone. I kada odu, ostave rudnik u problemima jer ništa nisu radili na pripremi. Tako vam je i u gradu. Ako imate mandat od četiri godine, obično ne možete to uraditi i onda se opredjeljujete da li ćete uraditi projekte koje svako vidi ili one koji dugoročno rješavaju mnoge probleme. Ja sam se opredijelio za ovo drugo i mislio da poslije prvog mandata ljudi to neće razumjeti. Međutim, razumjeli su, ljudi su pametniji nego što je rukovodstvo u Bosni i Hercegovini.

Inicijalna kapisla

• Koji su to dugoročni projekti koji su urađeni ili su u toku?

– Plava voda, Termoelektrana, rješenje saobraćaja u Zenici, Sanitarna deponija, Siđe, Gradska arena, Poslovna zona…

• Šta je sa Termoelektranom?

– To je najznačajniji projekt, po meni, u historiji Zenice. On nije samo važan sam po sebi, već je važan kao inicijalna kapisla, kao nešto što je odrednica mnogih stvari. To je najveća investicija u BiH, to je proizvodnja 390 MW struje, proizvodnja 170 MW toplotne energije, budućih 60 – 70 do 100 dobrih radnih mjesta, to je dobra roba koja ne kalira i za kojom postoji potreba. Druga strana priče je što ona eliminira potrebu da građani Zenice trpe svakodnevno sagorijevanje 700 – 900 tona uglja za potrebe gradskog grijanja. Treći aspekt toga je da je to osnovica za dizanje mreže javnog preduzeća. Stanje grijanja je takvo da nemamo šanse da se kreditno zadužimo da bi obezbijedili sredstva za rekonstrukciju postojeće i razvoj nove mreže daljinskog grijanja. Sa činjenicom da ćemo dobijati toplotnu energiju na nivou troškova, izuzetno u periodu otplate investicija, biće umanjena cijena prema javnom preduzeću za 50 posto. Ta razlika stvara dovoljnu pretpostavku da se kreditno zaduži preduzeće i rekonstruiše svu mrežu daljinskog grijanja i proširi je na sve gradske i prigradske dijelove. Eliminisaće se tako 70-ak kotlovnica, 10.000 kućnih ložišta i uz mjere koje imamo u ArcelorMittalu ćemo biti u prilici da govorimo ozbiljno o čistom zraku u Zenici.

• Vjerujete u to?

– Apsolutno vjerujem u to. Ovaj projekt, ponavljam, otvara mnogo toga. Još jedan aspekat je važan, a to je da ćemo ući u energetske gradove, među 600 gradova u svijetu. Ući ćemo u energetsku mapu svijeta. Otvaraju se nove vizije, za zagrijavanje Aqua parka, razvoj plasteničke proizvodnje… Šire se nove mogućnosti.

• Među dugoročnim idejama je i projekt Plave vode?

– Kada sam došao ovdje, zatekao sam nekoliko gradskih dijelova i prigradskih naselja koja nisu imala vodu. Kada sam ušao u analizu, vidio sam da je menadžment Vodovoda na zahtjeve građana da se priključe, odgovarao da nema tehničke mogućnosti. Nije se radilo o tome, već nisu željeli raditi. Za ovih osam godina smo proširili mrežu, imali sušne godine i nemamo redukcije. Prije nisu bili pokriveni ti dijelovi, a bile su stalne redukcije. Smanjenje kapaciteta Kruščice je dodatni problem. Napravljena je analiza izvora blizu Zenice, za koje postoji ekonomska opravdanost dovođenja. Utvrđeno je da je najbolji i najkvalitetniji izvor Plava voda. Oživio sam jednu staru ideju regionalnog vodovoda. Pokrenuta je procedura dogovora pet načelnika. U Bosni nemate puno regionalnih projekata. Ne može biti dobro Zenici ako je loše Vitezu, niti dobro Travniku, ako vode nema Busovača… Ovim našim aktivnostima smo spriječili neke mešetare koji su svojevremeno dobili koncesiju na ovaj vodovod i da prodaju to dobro nama. Ovo je ulaganje za budućnost, za trajno rješavanje vodosnabdijevanja pet općina.

Okrenuli se sebi

• Šta je sa glavnom gradskom magistralom?

– O GGM-u se govori nekih 30 – 40 godina. Ljudi su planirali tu saobraćajnicu na način da se nikada neće ni raditi. Mi smo uradili projekt tako da nema potrebe za velikim rušenjem. Našli smo rješenje koje zadovoljava sve saobraćajne kriterije. Zamijenjena je sva infrastruktura od vode, kanalizacije, struje, PTT kablova… Saudijski fond za razvoj dao nam je kredit od 25 miliona dolara. Do sada je realizirano 40 posto projekta, u tome su najteže dionice. Zenica je prvi put u poziciji da o sebi vodi računa, prvi put je svjesna da ne treba polagati puno u druge. Zenica se okrenula sebi, ne na način da optužuje druge sredine, druge nivoe vlasti, već da kaže hajde da vidimo šta možemo uraditi sami. U ovih osam godina urađeni su projekti o kojima se govorilo 50 godina. I to je urađeno sada kada je općina najslabija ekonomski. S druge strane, kada je mogla sve uraditi, onda se investiralo u druge dijelove bivše države.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close