Halim Dervišević, vijećnik općinskog vijeća Visoko

Halim Dervišević je rođen 15. 07. 1957. godine u Kalićima, općina Visoko, gdje i danas stanuje. Osnovnu i srednju školu je pohađao u Donjem Moštru odnosno Visokom, a potom završio studij na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu, smjer razredna nastava.

Izvjestan period svog radnog angažmana osim u obrazovanju proveo je i u privredi.

Trenutno je zaposlen je u OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre na mjestu pomoćnika direktora.

Dugi niz godina angažiran je na pokretanju i realizaciji značajnih projekata u MZ Radovlje.

Učesnik je rata od 1992. godine gdje je radio na odgovornim pozicijama. Više puta je pohvaljivan i nagrađivan, te proizveden u čin natporučnika.

Generalni je sekretar i član Izvršnog odbora BPS – Sefer Halilović Visoko, te je vijećnik u dva mandata u OV Visoko. Oženjen je i otac dvoje djece.

 

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close