Halid Genjac: Pet mjeseci je izgubljeno da se niko u BiH nije bavio sukobom interesa

Komisija za odlučivanje o sukobu interesa konstituirana je danas u Sarajevu. Za predsjednika Komisije izabran je delegat u Domu naroda PSBiH Halid Genjac, a za zamjenika predsjednika poslanik u Predstavničkom domu PSBiH Lazar Prodanović.

Genjac je nakon konstitirajuće sjednice kazao novinarima da je pet mjeseci izgubljeno „da se niko u BiH nije bavio sukobom interesa“.

To je, po njegovim riječima, posljedica prilično brzopletih rješenja u Zakonu o sukobu interesa koja su usvojena.

– Danas smo konačno imali konstituiranje Komisije. Imajući u vidu značaj instituta sukoba interesa u sprečavanju koruptivnih djelatnosti, mi jednostavno moramo ostvariti uslove da se rješava sukob interesa u BiH – kazao je Genjac.

Dodao je da postoji mogućnost, na osnovu današnjih odluka koje su donijeli, da se te pretpostavke osiguraju u narednih 15 do mjesec dana na način da zaposleni koji su se bavili time u Centralnoj izbornoj komisiji taj posao u tom sektoru i dalje rade sve dok se ne steknu uslovi da pređu u Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Također, kazao je on, da za 15 dana usvoje Poslovnik i druge akte kao što je registar predmeta koji se vode o sukobu interesa i da nakon toga pristupe poslu.

– Ukoliko se pojave ponovo nepredviđene prepreke ili ukoliko se pojave možda i smišljenje prepreke, ja ću za narednih 15 do 20 dana razmisliti, te ukoliko takvih prepreka zaista bude, ja ću podnijeti ostavku u ovoj komisiji – kazao je Genjac.

Već smo, naveo je on, pet mjeseci svjedoci svih problema koji su se pojavljivali.

– Kažem, ti problemi su nastali zbog toga što se nije razmišljalo kad je kreiran i usvajan zakon. Mi smo na to upozoravali. Danas smo ponudili rješenje za neka pitanja koja su dosad postojala i mislimo da je to rješivo – kazao je Genjac.

Dodao je da to uključuje i volju svih subjekata koji su uključeni u ovaj proces: Parlamentarna skupština BiH,  Agencija i Centralna izborna komisija.

– Ukoliko primijetim da se na nekoj od ovih adresa pojavljuje svjesna opstrukcija ili možda namjera da se i dalje oteže sa procesom, za 15 do mjesec dana podnijet ću ostavku u ovoj komisiji, jer moramo onda tragati za drugim rješenjima – kazao je Genjac.

Dodao je da postoje rješenja koja bi održala proces. Po njegovim riječima, ako ova Komisija ne bude mogla raditi taj svoj posao, izmjenama zakona se može osigurati da CIKBiH radi taj posao dok se ne stvore uslovi za rad ove Komisije.

– Prva stepenica koja se pojavljuje vezana za izbore i vezana za institut sukoba interesa je nakon izbora kad se svi izabrani, pa čak i imenovani moraju izjasniti u pogledu dvojnosti funkcija, koju funkciju prihvataju i to se upravo provodi pod ovim institutom – kazao je Genjac.

Član Komisije, koji je i direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, Sead Lisak kazao je novinarima da je danas potpisan sporazum sa Centralnom izbornom komisijom BiH o preuzimanju uposlenih iz CIK-a BiH.

Po njegovim riječima, preuzimaju se uposlenici koji su do sada radili u Odsjeku za sukob interesa, a to je osam izvršilaca.

– Ali, jedan preduslov da bi ti ljudi fizički prešli u Agenciju jeste usvajanje pravilnika o unutarnjoj organizaciji Agencije. Mi smo od početka usvajanja ovog zakona poduzeli sve što je do nas da bi se usvojio pravilnik – kazao je Lisak.

Prvo su, dodao je, morali pribaviti mišljenje Ministarstva pravde vezano za opis poslova za te nove izvršioce, potom su sačinili pravilnik o unutarnjoj organizaciji.

– Trenutno je pravilnik na mišljenju u Ministarstvu pravde i Ministarstvu finansija. Dobili smo pozitivno mišljenje od Ureda za zakonodavstvo. Kada dobijemo pozitivna mišljenja od Ministarstva pravde i Ministarstva finansija i trezora taj pravilnik ide na Vijeće ministara na saglasnost – kazao je Lisak.

Naveo je da je danas obavijestio članove ove Komisije kakva je procedura, „da je zapravo zakonodavac prilikom izrade zakona napravio jedan gaf, a to je da je previdio procedure koje trebaju da bi se donio jedan pravilnik“.

– Nemojte zanemariti činjenicu da prethodni, prvi pravilnik, usvajanje njegovo je trajalo sedam mjeseci. Dakle u 60 dana bilo je nelogično da se uopšte može pristupiti izmjenama i dopunama Pravilnika – kazao je Lisak.

Dodao je da očekuju svaki dan da dobiju pozitivno mišljenje od Ministarstva finansija i Ministarstva pravde.

– Čim dobijemo ta pozitivna mišljenja, isti dan ide prema Vijeću ministara BiH, s tim da je danas zaključak Komisije bio da ide jedna urgencija prema Vijeću ministara BiH, a to je da se izmjene i dopune ovog pravilnika uzmu prioritetno i da se na jednoj od narednih sjednica Vijeća ministara BiH stavi na dnevni red, kad ga mi dostavimo – kazao je Lisak.

Naveo je kako očekuje jednu ozbiljnost „obzirom u kakvoj se trenutno situaciji nalazimo, a to je da praktično nemamo koga da rješava probleme sukoba interesa“.

Zamjenik predsjednika Komisije Lazar Prodanović je kazao novinarima da je dogovoreno da se u narednih 15 dana, u skladu sa Zakonom, održi nova sjednica Komisije na kojoj će se usvojiti poslovnik o radu.

– Dogovorili smo se da nam nakon usvajanja poslovnika  budu dostavljeni predmeti koji su u toku obrade, koji su već rađeni pri Centralnoj izbornoj komisiji. Njih ima nešto više od 200 – kazao je Prodanović.

Po njegovim riječima, CIKBiH je sa izuzetnom odgovornošću i dignitetom provodila proces utvrđivanja sukoba interesa.

– Opredjeljenje svih članova Komisije je da taj proces nastavimo u skladu sa Zakonom – kazao je Prodanović.

Dodao je kako smatra da ukoliko se desi da članovi Komisije eventualno budu predmet utvrđivanja sukoba interesa, trebaju biti izuzeti iz procesa odlučivanja.

– Tvrdim da će se unutar Komisije vrlo odgovorno pristupiti svakoj prijavi za sukob interesa, da neće biti izuzeća. Ovo je vrlo važan antikoruptivni zakon i ne smijemo ga u bilo kom smislu narušiti, pogotovo kada se radi o izabranim zvaničnicima – kazao je Prodanović.

(Fena)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close