Grant sredstava iz Challenge programa

Ukoliko imate registriranu firmu i biznis plan za kojeg vjerujete da ima veliki potencijal za kreiranje  novih radnih mjesta i povećanje izvoza pogodan ste kandidat za dobivanje grant sredstava iz Challenge programa.

CHALLENGE FOND – IZAZOV

Ako imate biznis plan i velike snove?

Ako ste zainteresirani za otvaranje novih radnih mjesta i mogućnosti?

Ako imate registrovanu kompaniju?

Pridružite se konkurenciji.

Pridružite se izazovu.

Izazov je nova Švedska inicijativa koja podržava mikro i mala preduzeća registrovana u BiH i Švedskoj.

Novi Javni poziv će biti objavljen u proljeće 2014. godine.

Dostupni su grantovi do 30.000 eura.

Molimo posjetite web stranicu: www.challenge.ba za više informacija.

 

Cilj projekta je podrška privatnom sektoru u BiH putem grantova, nepovratnih sredstava za projekte koji doprinose poboljšanju poslovanja privatnog sektora i ukupnog stanovništva u BiH u pogledu otvaranja novih radnih mjesta i povećanja prihoda.

Grantovi će omugućiti preduzećima da implementiraju poslovne i inovativne poduhvate u BiH.

Putem fonda će biti sufinansirani projekti do 50% od usvojenog prijedloga budžeta uz maksimalnu veličinu granta od 30.000,00 eura za mikro i mala preduzeća u BiH i Švedskoj.

Očekuje se da se projektni prijedlozi implementiraju unutar 12 mjeseci.

Grantovi će biti osigurani za jednogodišnji period .

Aplicirati se može na engleskom jeziku i isključivo on-line.

 

ŠTA JE CHALLENGE FOND ?

Challenge fond poziva kompanije da se natječu za podršku realizacije dobrih ideja na isti način kao što istraživači apliciraju za svoje projekte. Projektni prijedlozi će biti evaluirani na osnovu ranije utvrđenih i fiksnih kriterija i bit će međusobno konkurentni.

Challenge fond mora ispuniti specifične ciljeve.

Cilj ovog poziva bit će stimulisanje privrednog razvoja u BiH i transfera tehnologije.

Inovativna rješenja su takođe ključni cilj.

Projekat je uspostavljen od stane Švedske ambasade u BiH , a kvalifikovani monitoring tim će raditi na evaluaciji odabranih projekata.

U okviru projekta radit će poseban odbor profesionalaca sa velikim iskustvom i ekspertskim znanjima u oblasti pokretanja biznisa i poduzetništva u Švedskoj i BiH čiji je zadatak promocija saradnje i poslovnog razvoja između dvije zemlje.

Odgovornost ovog odbora je da predloži nakon detaljne analize projekte koji ispunjavaju kriterije. Švedska ambasada je odgovorna u konačnici za uspjeh projekta.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close