Grant sheme za ulaganja u poduzetničke zone u Federacije BiH

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni natječaj za odabir korisnika Grant sheme “Unapređenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH“ u cilju podrške poboljšanju poslovne infrastrukture i realizaciji potencijala poduzetničkih zona u svrhu ekonomskog rasta i zapošljavanja na lokalnom nivou.

Sredstva iz Grant sheme će biti usmjerena na izgradnju nove i unaprjeđenje postojeće infrastrukture u okviru poduzetničkih zona u Federaciji BiH kao preduvjeta za ekonomski rast i zapošljavanje na lokalnom nivou u Federaciji BiH, saopćeno je iz Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Ulaganja u infrastrukturu će imati za cilj poboljšanje pristupa, kapaciteta, kvaliteta i atraktivnosti postojećih poduzetničkih zona na lokalnom/regionalnom nivou.

Ova ulaganja će se kombinirati s podrškom pratećim uslugama razvoju poduzetništva, kao faktora za ekonomski rast na lokalnom nivou, te jačanjem kapaciteta za upravljanje poduzetničkim zonama, kako bi se kreiralo bolje okruženje za djelovanje malih i srednjih poduzeća (MSP).

Osnovni ciljevi su izgradnja komunalne infrastrukture (tamo gdje njen nedostatak predstavlja prepreku razvoju poduzetništva) i unapređenje usluga za razvoj poduzetništva kao faktora za ekonomski rast na lokalnom nivou.

Korisnici sredstava mogu biti jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH, samostalno ili u partnerstvu s drugim (susjednim) jedinicama lokalne samouprave, drugim javnim ustanovama, privatnim ili nevladinim sektorom.

Finansijski doprinos Grant sheme po pojedinačnom projektu s kojim se aplicira ne može biti niži od 75.000 KM niti viši od 150.000 KM.

Sufinansiranje od strane jedinice lokalne samouprave koja aplicira za bespovratna sredstva iz Grant sheme je minimalno 20 posto od ukupne vrijednosti projekta, što mora biti osigurano iz vlastitih ili drugih izvora finansiranja u vrijeme podnošenja projektnog prijedloga.

Projekt ne može trajati duže od devet mjeseci od početka njegove realizacije koja mora biti okončana do kraja septembra 2016. godine.

Pоdnоsiоci prојеktnih priјеdlоgа priprеmајu svоје prојеktnе priјеdlоgе u sklаdu sa Smjernicama i aplikacionom paketu kојi su dоstupni nа intеrnеt strаnici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (www.fmrpo.gov.ba) na linku Grant shema “Unapređenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH“.

Popunjen obrazac projektnog prijedloga i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom originalnom primjerku u A4 formatu i uvezane, te jedan elektronski primjerak snimljen na CD-u.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 15.9.2015.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close