Goran Zmijanjac za vijesti.ba: Tvrdim da je RS već država

Stagnacija na evropskom putu je, između ostalog, zbog činjenice da većina u bošnjačkoj političkoj eliti želi da iskoristi taj put kako bi se nametnule ustavne promjene koje bi uspostavile dominaciju Bošnjaka, a sa druge strane hrvatski političari kako bi stvarili priliku za treći entitet. Kako stvari stoje jedino Republika Srpska vodi politiku koja nije u suprotnosti sa evropskim putem BiH, ističe, između ostalog, u razgovoru za Vijesti.ba Goran Zmijanjac, kandidat za za srpskog člana Predsjedništva BiH u ime Stranke pravedne politike.

VIJESTI.BA: Kandidat ste za srpskog člana Predsjedništva BiH u ime Stranke pravedne politike. Šta Vas je motivisalo za kandidaturu?

ZMIJANJAC: Prije svega moram Vas ispraviti, ja se nisam kandidovao, mene je kandidovala Stranka pravedne politike vjerovatno cijeneći da ispunjavam moralne i stručne kvalitete da uspješno zastupam interese Republike Srpske u Predsjedništvu.

VIJESTI.BA: Određene ankete pokazuju da Vaš rejting nije baš najbolji, odnosno daju prednost Vašim protivkandidatima. Kako doživljavate konkurente Mladena Ivanića i Željku Cvijanović? Koji su njihovi aduti, a šta je Vaša prednost u utrci za člana Predsjedništva BiH?

ZMIJANJAC: Uvod u vaše pitanje sugeriše da su građani zadovoljni kako trenutno žive, što narano nije tačno. Aduti mojih protiv kandidata su istovremeno i njihove slabosti, a moje slabosti su istovremeno i moje prednosti. Naime, njihova prednost da su na vlasti već dvije decenije, a Mladen Ivanić već tri decenije, je takođe slabost jer su njihovi lični i učinci partija koje su ih kandidovale vrlo mali. Sa druge strane moj nedostatak da nisam bio na vlasti, predstavlja moju prednost imajući u vidu da ni ja ni Stranka pravedne politike nismo bili u prilici da vladamo, pa time ni da budemo učesnici u stvaranju stanje u kojem se građani nalaze.

VIJESTI.BA: S druge strane, sa kojim od kandidata iz reda druga dva naroda biste voljeli sarađivati u Predsjedništvu BiH? Kome dajete najrealnije šanse da od oktobra bude bošnjački, odnosno hrvatski član Predsjedništva BiH?

ZMIJANJAC: U politici nema ljubavi, a Predsjednišno nije moj lični plijen tako da ću ja sarađivati sa bilo kim koga god Bošnjaci i nadam se Hrvati izaberu, a koji bude vodio politiku poštovanja i međusobnog uvažavanja. Isto kao i u slučaju mojih protiv kandidata, vrijeme je da vlast obavljaju novi ljudi koji nisu opterećeni prošloću na način da im to bude smetnja da racionalno gledaju u sadašnjost i budućnost i koji svoju nacionalnu pripadnost ne smatraju svojom ličnom bazičnom vrijednošću. Ovo ističem jer ja zastupam sve građane Republike Srpske bez obzira na nacionalnu pripadnost, odnosno Republiku Srpsku u cjelini kao multinacionacionalniji i multikonfesionalniji dio BiH.

VIJESTI.BA: Kako komentarišete izjavu sadašnje premijerke RS i vašeg protivkandidata na oktobarskim izborima Željke Cvijanović da je RS država u nastajanju? Kakav je generalno Vaš stav o separatističkoj retorici koju vladajuća stranka u RS koristi, posebno u predizbornom periodu?

ZMIJANJAC: Ne znam šta je gospođa Cvijanović mislila, ali ono što ja tvrdim, Republika Srpska je već država. Što se tiče retorike, ja ne bih rekao da je ona separatistička, ali bih u svakom slučaju konstatovao da je retorika u cijeloj BiH problematična.

VIJESTI.BA: Ukoliko izborni rezultat bude u Vašu korist, šta će biti prioriteti kada je u pitanju unutrašnja politika, a na čemu ćete insistirati u pogledu vanjske politike?

ZMIJANJAC: Prioriteti unutrašnje politike mene kao budućeg člana Predsjedništva BiH kao zajednice Republike Srpske i Federacije BiH sadržan je u Programskim načelima i Izbornoj platformi Stranke pravedne politike. To ne znači da ću ja zastupati partijske interese već da sam saglasan sa politikom koju Stranka pravedne politike proklamuje, a oni su u najkraćem: vodiću računa o interesima Republike Srpske, odnosno da Predsjedništvo BiH ne donosi odluke koje su na štetu bilo koga, posebno ne na štetu Republike Srpske, već odluke koje će unaprijeđivati međusobne odnose. Nastojaću da se pokrene proces da se postojanje i djelovanje BiH vrati u ustavne okvire što sada nije slučaj, jer nekih od nadležnosti nema u Ustavu BiH, a one u stvarnosti ipak postoje i po pravilu kao takve uzrokuju realne probleme. Zalagaću se da se zauzda rasipništvo zajedničkih organa BiH u uslovima kada građani oba entiteta žive u zoni siromaštva. U svakom slučaju ću voditi politiku koja će poticati princip dogovaranja, poštovanja i međusobnog uvažavanja.

Kada je spoljna politika BiH u pitanju moji prioriteti su zasnovani na nastojanju da se unaprijedi ili uspostavi saradnja sa svim zemljama svijeta koja će biti od koristi za građane oba entiteta. BiH kao mala zajednica mora da vodi izbalansiranu spoljnu politiku koja će biti lišena unutrašnjih nacionalnih antagonizama i na osnovu tih antagonizama i svih drugih. Regionalna saradnja će biti takođe prioritet, posebno saradnja sa Republikom Srbijom, Republikom Hrvatskom i Republikom Crnom Gorom jer je to u našem interesu, prije svega ekonomskom. Takođe, i saradnja sa Sjedninjenim državama, Ruskom Federacijom, EU i zemljama članicama EU, ali i svim drugim državama svijeta.

VIJESTI.BA: BiH stagnira na EU i NATO putu. Kakav je Vaš stav o integracijama u EU, a kakav o pridruživanju BiH NATO savezu?

ZMIJANJAC: BiH stagnira na svim poljima pa tako i na tzv. evropskom putu. Stagnacija na evropskom putu je, između ostalog, zbog činjenice da većina u bošnjačkoj političkoj eliti želi da iskoristi taj put kako bi se nametnule ustavne promjene koje bi uspostavile dominaciju Bošnjaka, a sa druge strane hrvatski političari kako bi stvarili priliku za treći entitet. Kako stvari stoje jedino Republika Srpska vodi politiku koja nije u suprotnosti sa evropskim putem BiH.

Kada je riječ o NATO, Stranka pravedne politike se zalaže, a ja se sa tim postupno slažem, da je neophodno sprovesti proces demilitarizacije BiH, jer smatram da je prisustvo bilo kakvog oružja opasnost za sve. U tom smislu ja se zalažem da se 350 miliona KM koje se troše za OS BiH preusmjere u razvoj. Dakle ja sam za vojnu neutralnost BiH.

VIJESTI.BA: Javnost nije detaljno upoznata sa Vašom biografijom. Poznato je da ste magistar političkih nauka, te da ste se ranije nalazili na listi Srpske radikalne strane dr. Vojislav Šešelj za Predstavnički dom Parlamenta BiH. No, sada ste kandidat za Predsjedništvo BiH ispred Stranke pravedne politike. Možete li za portal Vijesti.ba pojasniti iz kojih razloga više niste član SRS Vojislav Šešelj, nego ste se pridružili novoj partiji i šta to ona nudi građanima RS kao alternativu sadašnjem stanju?

ZMIJANJAC: O mom prethodnom političkom angažmanu niste dobro informisani, ali mislim da to za ovu priliku i nije tako važno, tako da ću vam odgovoriti samo na drugi dio pitanja, a to je, moje članstvo u Stranci pravedne politike i zašto sam prihvatio kandidaturu svoje stranke za srpskog člana Predsedjedništva BiH.

Stranka pravedne politike u svakom slučaju je alternativa ne samo postojećim partijama, već alternativa ukupnom stanju imajući u vidu da probleme u kojim se nalazimo definiše na način da iste ne konstatuje, već definiše uzrok i predlaže otklanjanje uzroka. To je jedina partija koja se npr. zalaže da se partijama ograniči široka moć, da se odlučivanje iz partija vrati u institucije sistema, da se raskine sprega politike i interesnih grupa, da se sa korupcijom izbori isti spriječavajući, a ne liječeći posljedice korupcije, da se biše rok zastere za krivična dela koja potiču iz ratnog profiterstva, privatizacije preduzeća ili druge imovine, da se privredni razvoj bazira na unutrašnjim potencijalima i td.

VIJESTI.BA: Koja Vam je poruka građanima uoči oktobarskih izbora, posebno imajući u vidu veliki broj apstinenata?

ZMIJANJAC: Građanima poručujem, onima koji glasaju, da dobro razmisle kada koriste svoje suvereno pravo da biraju vlast, da razmisle kako žive i ko im je omogućio takav život, a onima koji apstiniraju da je apstinencija u korist samo onih koji 24 godine upravljaju našim životima.

Razgovarala: Nevena Šarenac

(Vijesti.ba)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close