Godišnja deflacija u Bosni i Hercegovini 1,3 posto

Cijene u Bosni i Hercegovini u maju 2014. godine u odnosu na maj 2013. godine u prosjeku su niže za 1,3%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Najveći uticaj na deflaciju ima prosječni pad cijena hrane i bezalkoholnih pića za 4,0%, te odjeće i obuće za 4,6%.
Blago pojeftinjenje blježi se kod usluga stanovanja, vode, električne energije, plina i drugih energenata za 0,2% te cijena namještaja, kućanskih uređaja i redovnog održavanja kuće za 1,1%.
Na drugoj strani rast cijena na godišnjem nivou zabilježen je kod alkoholnih pića i duhana za 5,4%, zdravstva za 0,4%, prijevoza za 0,1%, komunikacija za 2,9%, obrazovanja 0,4%, rekreacije i kulture i restorana i hotela za 0,2% te ostalih dobara i usluga za 0,5%.
U maju 2014. godine na mjesečnom nivou nije zabilježena promjena nivoa cijena.
Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini izračunava se na osnovu reprezentativne liste proizvoda koju u 2014. godini čine 604 proizvoda. Svakog mjeseca prikuplja se oko 21.000 cijena na unaprijed definiranom uzorku prodajnih mjesta na dvanaest geografskih lokacija.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close