GIZ projekat “Podrška obrazovanju odraslih u BiH”

“Osposobljavanje i usavršavanje”:

U sklopu ove radne linije želimo pojačati ponudu u sektoru neformalnog obrazovanja odraslih i to kroz kreiranje novih obuka. Prvenstveno se želimo koncentrisati na proizvodna zanimanja i to na dodatno usavršavanje ili osposobljavanje osoba sa 3. i 4. stepenom obrazovanja (SSS). Mislim da je to najteže zapošljiva kategorija i da dobro odabrane teme obuka tim osobama direktno i konkretno mogu pomoći pri zapošljavanju odnosno zadržavanju radnih mjesta.

 

Mi kao projekat možemo finansirati izradu plana i programa obuke, angažman trenera kao i implementaciju za prvu grupu polaznika. Predviđeni budžet za jedan ovakav ciklus je 20.000 KM, s tim da se cijena može tačno definisati tek nakon identifikacije same teme, trajanja obuke, mjesta izvođenja itd.

Uslovi koji trebaju biti ispunjeni su slijedeći:

  • da ne postoji već izrađen program obuke
  • interesovanje minimalno 3 firme za takvom vrstom obuke
  • identifikovana ciljna grupa(polaznici) kako bi se nakon izrade program mogao odmah i realizovati.

 

Do kraja 2013. godine planirana je izrada i implementacija 12 ovakvih obuka. Trajanje obuka i dinamiku diktiraju same teme.

 

Radna linija “Certificiranje informalno stečenih kompetencija”:

 

Cjeloživotno učenje je svuda i sveprisutno. Ljudi uče i razvijaju svoje kompetencije u svim djelatnostima i svim oblastima unutar kojih se angažiraju.

Za ono što se nauči u školi, tokom stručnog usavršavanja i djelovanja postoje svjedočanstva koja dokumentiraju i vrednuju naučeno. No i u drugim oblastima djelovanja stiču se kompetencije ali za to se ne dobivaju nikakvi certifikati, svjedočanstva ili diplome.

 

Čest je slučaj da se vještine i kompetencije koje su usvojene informalnim putem doživljavaju kao nešto što je samo po sebi razumljivo i nešto čemu se ne treba pridavati posebna pažnja.

Instrument Pasoš kompetencija služi za dokumentovanje sposobnosti, vještina i kompetencija koje se stiču tokom školovanja, rada, obavljanja neke volonterske djelatnosti, baveći se hobijem ili obavljajući svakodnevne poslove i dužnosti unutar porodice.

 

Definisanje i vrednovanje informalno stečenih kompetencija omogućava bolju sistematizaciju radnih mjesta, povećava iskoristivost radne snage i jača svijest o sopstvenim kvalitetama što može direktno uticati na izbor buduće karijere ili jasno odrediti potrebnu vrstu usavršavanja.

 

U okviru GIZ-projekta ponuđena je edukacija o Pasošu kompetencija i osposobljavanje savjetnika za rad sa Pasošem kompetencija.

 

 

 

Radna linija “Profesionalizacija obrazovanja odraslih”:

 

Ova radna linija se bavi izradom i implementiranjem koncepta andragoškog doškolovavanja nastavnog osoblja ali i osoblja u drugim institucijama koje se bave posredno ili neposredno obrazovanjem odraslih.

Cilj jeste da se poboljšaju andragoške kvalifikacije osoblja koji rade u partnerskim institucijama projekta. Pri tome je jako bitno da se izmaknemo od načina podučavanja te da dospijemo do ishoda učenja u andragogiji, što je i u skladu sa europskom obrazovnom politikom. Ova mjera se radi sa poznatim stručnjacima iz oblasti andragogije u Njemačkoj.

 

 

Radna linija „Karijerno i obrazovno savjetovanje“:

 

U okviru ove radne linije želimo pružiti podršku nadležnim institutcijama koje bi bile u stanju da prepoznaju potrebe preduzeća i osoba koje traže zaposlenje te da prepoznate potrebe implementiraju u okviru obrazovnog i karijernog savjetovanja. Želimo izraditi koncept koji će uvezati savjetovanje preduzeća i građana, jer su preduzeća ta koja u velikoj mjeri definiraju zahtjeve prema uposlenima i time potrebne poduzetničke i stručne kvalifikacije.

Ciljevi su:

Analiza potreba građana i preduzeća;

Razvoj strategije implementacije struktura karijernog savjetovanja

Razvoj koncepta obuke budućih savjetnika

Izrada prijedloga implementacije za cijelu BiH

Radna linija „Naknadno sticanje osnovnog obrazovanja“:

 

Cilj ove projektne linije jeste jačanje kompetencija nastavnog osoblja, koje u radu sa odraslima nailazi na razne izazove. Kako povečati kvalitet nastave za odrasle, zadovoljiti  potrebe i specifične preduslove sa kojima polaznici ulaze u osnovne škole i na kraju, kako ih uopće motivisati da se odluče ponovo uči u obrazovni sistem? To su pitanja na koja učesnici stručnih usavršavanja zajedno sa renomiranim univerzitetskim profesorima traže odgovore. Andragoški sadržaji i individualno koncipirane metode predavanja će se u 6 gradova (Zenica, Kakanj, Banja Luka, Mrkonjić Grad, Sarajevo i Vojkovići) na ukupno 25 seminara sa preko 100 nastavnika osnovnih škola održati u periodu od marta 2012. godine do marta 2013. godine.

 

Radna linija „Jačanje svijesti o potrebi obrazovanja odraslih“:

 

„Kako bi se građani Bosne i Hercegovine uključili u proces obrazovanja odraslih, potrebno ih je prethodno informisati o postojećoj ponudi u ovoj oblasti, ali i nužnosti cjeloživotnog učenja. U tu svrhu je unutar projekta i kreirana ova radna linija, koja kroz rad s javnošću treba da informiše o proizvodima samog projekta kao i drugim ponudama formalnog i neformalnog obrazovanja za odrasle u BiH.

 

 

Neke od planiranih aktivnosti tokom cijelog trajanja projekta su:

  • Okrugli stolovi
  • Kreiranje kampanje u svrhu motivisanja osoba za ponovno uključenje u proces obrazovanja
  • Izrada i emitovanje promotivnih spotova
  • Izrada baze podataka za ponuđače obrazovanja odraslih“

 

Bilo bi nam izuzetno zadovoljstvo, ukoliko Vaša institucija identifikuje svoj interes kroz neku od radnih linija te se nadamo bliskoj saradnji i ostvarenju sinergijskih efekata kao i u prethodnim godinama.

visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close