FZZZ: Programi sufinansiranja za uposlenje 5.400 osoba

Federalni zavod za zapošljavanje donio je odluke o realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva 2015, Programa javnih radova 2015 i Programa samozapošljavanja Start up 2015.
Program sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva 2015 predviđa sredstva u iznosu od 10.944.744,34 KM. Program se realizuje s ciljem sufinanciranja zapošljavanja najmanje 4.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH, posebno cijeneći socijalnu, rodnu i drugu osjetljivost,
Za realizaciju Programa javnih radovfa predviđena su sredstva u iznosu od 1.400.000,00 KM.
Programom su osigurana sredstva za (su)finansiranje zapošljavanja/radnog angažmana najmanje 800 nezaposlenih osoba sa područja Federacije BiH, bez obzira na dob, stručnu spremu i radno iskustvo.
Program se realizuje s ciljem zapošljavanja/radnog angažovanja najmanje 800 osoba sa evidencije nezaposlenih sa područja Federacije BiH.

Za realizaciju Programa Program sufinansiranja samozapošljavanja START UP predviđena su sredstva u iznosu od 2.640.000 KM.
Cilj je mogućiti podsticaj za najmanje 600 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH radi samozapošljavanja i zapošljavanja drugih osoba u novootvorenim poslovnim subjektima.
Javni pozivi ostaju otvoreni do utroška sredstava, tj. do potpisivanja ugovora u vrijednosti raspoloživih sredstava utvrđenih po kantonima.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close