Franjevačka klasična gimnazija Visoko – Živa biblioteka

U petak, 13.11.2015. sa početkom u 14:00 sati u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u organizaciji FKG i ostalih visočkih škola bit će organizovana Živa biblioteka.

Živa biblioteka, u suštini funkcionira po principu prave biblioteke. Jedina razlika je u tome što je ‘čitanje’ u Živoj biblioteci zapravo – razgovor sa ‘živom Knjigom’. U ovoj jedinstvenoj biblioteci Knjige su osobe koje su zbog svog društveno-ekonomskog ili kulturološkog porijekla/statusa, spola, dobi, opredjeljenja/uvjerenja, izgleda i dr. stigmatizirani i/ili su u marginaliziranom položaju. Čitanje takve Knjige kroz uspostavljanje konstruktivnog dijaloga je možda i najbolji put u prevazilaženju stereotipa i predrasuda prema drugima/drugačijima.

Drugim riječima, svi su pozvani da otvore ‘korice’ Knjige, a ne da o Knjizi sude po njenim ‘koricama’!

Posjetitelji današnje Žive biblioteke će tako imati priliku da razgovaraju sa: (Policajka, Ja – budući imam, Novinar, Filantrop, Kompozitor, Budući fratar… itd.).

Žive biblioteke su dio projekta ‘Ne sudi o knjizi po koricama!’ koji provodi Ustanova za zaštitu ljudskih prava ‘Independent’ iz Zenice u saradnji sa NVO ‘ToPeeR’ iz Doboja. Cilj projekta je pridonijeti promociji kulture otvorenosti prema drugima, mirnog suživota, te unaprijeđenju odnosa među različitim grupama/ zajednicama u BiH uz puno uvažavanje različitosti i razvoj interkulturalnog dijaloga, posebno među mladima. U okviru ovog projekta, lokalni partneri će do sredine novembra 2015. godine organizovati Žive bibliotekeu 15 gradova u Bosni i Hercegovini.

Sredstva za provedbu projekta ‘Ne sudi o knjizi po koricama!’ su obezbijeđena iz projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).

* * *

Kontakti za više informacija:

  • o Živoj biblioteci u Visokom:

fra Ivan Nujić, koordinator, tel: 061 410 838, ili E-mail: fkg.visoko@gmail.com

  • o projektu ‘Ne sudi o knjizi po koricama!’

Gordana Čičak, voditeljica projekta (Tel: 032 44 03 90 ili E-mail: indep@gmx.net


Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close