FPN izgubio spor protiv Ministarstva obrazovanja KS-a: Magistarski studij mimo zakona

Fakultet političkih nauka Sarajevo, prema drugostepenoj presudi Kantonalnog suda od 13. maja ove godine, izgubio je spor protiv Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo.

Tročlano vijeće Suda – Aida Šabanović, Aida Salčinović – Kuljanin i Danijela Mikić, donijelo je presudu kojom se tužba Fakulteta, radi poništenja rješenja kantonalne inspekcije, odbija, a žalba nije dozvoljena.
Rješenjem, koje FPN nije uspio pobiti, naloženo je menadžmentu Fakulteta da dodjelu zvanja studenima nakon završetka magistarskog studija (organizovanog na osnovu konkursa od 12. 11. 2009. i konkursa od 4. 12. 2009.) izvrši u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju KS-a i Pravilnikom o sticanju akademskih titula i naučnih i stručnih zvanja. Naloženo je Fakultetu i da cijenu magistarskog studija uskladi sa Odlukom Vlade KS-a o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Sarajevskom univerzitetu. Inače, riječ je o magistarskom studiju na koji se upisalo 626 studenata, na devet smjerova. Nakon nalaza prosvjetnog inspektora, diplome sa ovog magisterija proglašene su ništavnim, a u proljeće 2013. sadašnji dekan FPN-a prof. dr. Šaćir Filandra kazao je kako je napravljen jedan proceduralni propust koji ne bi trebao uticati na dignitet diplome.

Pejanović bez primjedbi

“Tuženi (Ministarstvo) u osporenom rješenju detaljno obrazlaže da je cilj navođenja zakonskih rješenja bio da se na nesporan način pojasni da se magistarski studij 4+1 nije organizovao i realizovao na zakonskim propisima koji su ovo pitanje regulisali ranije, niti na zakonskim i podzakonskim aktima i internim aktima tužioca (Fakultet), koji su važili u vrijeme provođenja inspekcijskog nadzora. Provodeći inspekcijski pregled na Fakultetu, 29. 9. 2010, a po osnovu prethodno podnesene pisane predstavke Teufika Hadžiahmetovića (zainteresovanog lica), studenta na magistarskom studiju 4+1 Međunarodni odnosi i ekonomska diplomatija, kantonalni inspektor je kao prvostepeni organ utvrdio da je tužilac 17. 11. 2009. i 4. 12. te godine objavio konkurs za devet smjerova; da je odlukom UO Fakulteta od 29. 1. 2010. utvrđena cijena za magistarski studij od 5.500 KM na svim odsjecima, čija realizacija nastavnog procesa počinje poslije 1. 1. 2010. Na sačinjeni zapisnik inspektora tadašnji dekan Mirko Pejanović nije imao primjedbi, te je, između ostalog, izjavio da se nastavnonaučni proces na Fakultetu realizuje po tzv. bolonjskom sistemu od 2005/2006. godine, a da je magistarski studij Međunarodni odnosi i ekonomska diplomatija organizovan sa Ekonomskim fakultetom UNSA, te da za njegovu organizaciju i cijenu FPN nije tražio saglasnost Ministarstva”, navodi se, pored ostalog, u presudi.

Aktuelni dekan prof. dr. Filandra kaže za Oslobođenje kako može samo reći da još nisu iscrpljeni svi pravni lijekovi, te da će ih Fakultet koristiti.

– Kada presuda bude pravosnažna, to će značiti da je i izvršna. Dotad moramo čekati, ističe Filandra.
Bivši ministar obrazovanja Kantona Sarajevo Safet Kešo kaže nam kako još nije dobio presudu, te da ju je stoga teško komentarisati.

– Za vrijeme mandata, trudio sam se da radim isključivo u skladu sa zakonom. Mogu reći da nikakav elaborat o tom magistarskom studiju nije došao u Ministarstvo. A sada ćemo imati problem, za koji vjerujem da ga Ministarstvo i Fakultet ne mogu sami riješiti. Uz to, Kanton nema ni ministra. Treba se rukovoditi zaštitom interesa studenata, jer oni u cijeloj priči nisu krivi i najiskrenije priželjkujem da se nađe rješenje za te mlade ljude, ističe Kešo.

Sa druge strane, Teufik Hadžiahmetović podsjeća kako je ovo četvrto očitovanje suda u istom predmetu.

Četvrta presuda

– Sama presuda kaže kako su iscrpljene sve pravne mogućnosti. Dosad smo imali presudu protiv Pejanovića, odbijanje zahtjeva da se predmet vrati u pređašnje stanje jer se on nije pojavio dva puta na sudu, zatim sam ja dobio prvostepenu presudu protiv Fakulteta, čekam i drugostepenu, a ovo je četvrto očitovanje suda. Ne očekujem da se u sve uključi kantonalna Skupština, jer ovo je vruć krompir. O rješenju suda se ne raspravlja, ono se provodi. Pitanje je i za čije interese radi Kantonalno tužilaštvo i jesu li svjesni reperkusija po sve građane Kantona. Bivši ministri Kešo i Suljagić kazali su mi da bi provođenje presude moglo dovesti do bankrota KS-a. Sa Fakulteta samo ponavljaju da će sve biti uredu, a evo vidimo da nije, napominje Hadžiahmetović.

U prvostepenoj presudi Općinskog suda u Sarajevu, u cijelosti je usvojen tužbeni zahtjev Hadžiahmetovića, ugovor o magistarskom studiju 4+1 od 25. februara 2010. je proglašen ništavnim, te je naloženo Fakultetu da isplati 1.000 KM tužitelju uz zatezne kamate. Naloženo je i da se Teufiku i njegovoj supruzi Aidi, koja je također upisala ovaj magistarski studij, nadoknade, uz sav uplaćeni novac, i troškovi parničnog postupka od 1.682,40 KM.

– Kada se broj studenata pomnoži sa 5.500 maraka, koliko je svako od nas bio dužan uplatiti, dođemo do cifre od oko 3,5 miliona KM. Od šest predmeta koje sam slušao, ostala su mi bila dva ispita za polaganje kada sam već predao papire na sud. I njih sam položio, kako mi niko ne bi mogao tražiti razloge za tužbu zbog odnosa sa profesorima, kaže Teufik Hadžiahmetović.

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close