FOTO: Održana 17. sjednica Općinskog vijeća Visoko

Jučer je u Velikoj Sali općine Visoko sa početkom u 15:00 sati počela 17. redovna sjednica Općinskog vijeća Visoko. Na dnevnom redu je razmatrano 10 tačaka, i sve su usvojene. Sjednica je ponovo obilovala trošenjem vremena na nevažne i nebitne stvari, pa je tako ponovo imala maratonsko trajanja, završila je oko 23 sata. Vijeće je počelo sa 22 vijećnika, a ostala 3 su najavila kašnjenje.

1. Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice i Izvod iz zapisnika sa 2. tematske sjednice Općinskog vijeća Visoko.

Ova tačka dnevnog reda je usvojena sa 22 glasa ZA.

2. Vijećnička pitanja i inicijative

Izet Smajević, incijativa da se u okviru projekta SIDA, vrijednog 40000 KM, napravi projekat zbrinjavanja otpada u mjesnim zajednicama na području općine. Svaka od mjesnih zajednica bi zadužila određen broj kontenjera za zbrinjavanje otpada. Servisiranje kontenjera bi vršilo JKP “Visočica” svakih mjesec dana, uz novčanu naknadu od 20 KM.

Vahid Ramić, incijativa da Općinsko vijeće donese zaključak o geodetskom snimanju javnog i privatnog vlasništva na području općine Visoko.

Halim Dervišević, incijativa za dodjelu zemljišta za izgradnju sportsko-rekreativnog centra na području MZ Radovlje. Prostor koji je korisitila MZ Radovlje dodjeljen je Aero klubu “Izet Kurtalić”. Pitanje: Da li su vršena ispitivanja na Betonskom mostu, i kakvo je stanje istog? Jer je nedavno zabranjen saobraćaj za autobuse preko ovog mosta.

Elvir Špiodić, pitanje Policijskoj upravi Visoko: Postoji li mogućnost da PU Visoko u danima vikenda pošalje jednu patrolu na izletište Ravne? Također je postavio pitanje: Postoji li mogućnost ulaganja i uređenja izletišta Ravne?

Zijada Smailagić, postavila pitanje: Koliko je posječeno šume i koliko je zasađeno sadnica u šumama u zadnjih deset godina?

Nevzeta Begić, postavila pitanja: U čijoj je nadležnosti održavanje poligona za polaganje vozačkih obuka? I koji je razlog zašto JU „Dom zdravlja“ Visoko nema ortodonta među zaposlenim?

Jasmin Omanović, postavio pitanje: Zašto općina kasni sa dugovanjima određenim privrenicima koji su zapošljavali pripravnike?

Mirela Mateša Bukva, postavila pitanje: Može li se povećati broj ljekara porodične medicine u Ambulanti porodične medicine u Gračanici?

3. Nacrt odluke o izradi Urbanističkog projekta Centar u Visokom

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Vođena je duga rasprava o ovoj tački dnevnog reda, također usvojen je i prijedlog Izeta Smajevića da se do javne rasprave pozovu stručni arhitekti da daju pozitivnu kritiku ovog projekta, te da se najbolji arhitekt nagradi sa 500 KM. Ova tačka usvojena sa 15 glasova ZA, i 7 suzdržanih.

4. Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa Općine Visoko za izgradnju elektroenergetskih objekata na rijeci Bosni na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Ova tačka dnevnog reda usvojena je sa 15 glasova ZA, 3 protiv i 5 uzdržanih.

5. Prijedlog odluke o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Visoko

IZVJESTILAC: Salih Purišević, predsjednik Komisije za statut i propise

Ovaj prijedlog je usvojen sa 13 glasova ZA i 9 protiv.

6. Prijedlog autentičnog tumačenja odredbe člana 26. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko

IZVJESTILAC: Salih Purišević, predsjednik Komisije za statut i propise

Ova tačka je usvojena sa 14 glasova ZA, 1 uzdržanim i 7 protiv.

7. Prijedlog odluke o imenovanju dva člana Općinske izborne komisije Visoko

IZVJESTILAC: Džemil Halilović, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

Ova tačka dnevnog reda također je usvojena sa 15 glasova ZA i 7 uzdržanih. A kao članovi OIK-a Visoko imenovane su Ilma Vranac i Jasna Zubić.

8. Prijedlog odluke o kupovini suvlasničkog dijela nekretnine u izvršnom postupku

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Ovaj prijedlog usvojen je sa 14 glasova ZA, 7 uzdržanih i 1 protiv.

9. Informacija o bespravnoj sječi šume na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Ova tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno, sa 22 glasa ZA.

10. Informacija o lokacijama javnih površina za postavljanje ljetnih bašti i visini naknade

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović i Edina Ahmetović, pomoćnice načelnice

I ova tačka dnevnog reda usvojena je jednoglasno, sa 22 glasa ZA.

vijece 2 vijece 3 vijece 4 vijece 5

www.magazinplus.eu

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close