Fojnica: Eksploatacija zlata “na čekanju”

Predstavnici kompanije “BBM” iz Sarajeva su, 26. marta, posjetili Općinu Fojnica i njenog načelnika Salkana Merdžanića. Ova kompanija je u listopadu prošle godine sa Vladom SBK potpisala Ugovor o dodjeli koncesije za istraživanje nalazišta zlata na lokalitetu Bakovići u Fojnici. Stručni tim kompanije predvodio je direktor Ermin Operta. Povod za održavanje ovog sastanka bilo je upoznavanje načelnika o do sada provedenim aktivnostima koje se tiču dobivanja urbanističke suglasnosti i drugih potrebnih dozvola.

“Nažalost, zbog složenih procedura oko dobivanja dokumentacije još nismo počeli sa radovima. Vjerujemo da ćemo uskoro kompletirati dokumentaciju kako bi što prije krenuli sa istraživačkim radovima”, rekao je Operta na sastanku.
Također, Operta je naglasio da je ova kompanija spremna investirati znatna sredstava u istraživačke radove, oko 26 milijuna KM. Ovi radovi će se sastojati od izrade određenog broja istražnih bušotina, rudarskih hodnika, laboratorijskih ispitivanja, tehnoloških analiza itd.

Inače, shodno županijskom Zakonu o koncesijama, ostvareni prihod od ovakvih projekata se raspoređuje između viših razina i lokalne zajednice na način da lokalnoj zajednici pripada 60% ostvarenog prihoda a ostatak od 40% višim razinama. Isto tako, postoji mogućnost da budući investitor, osim zapošljavanja lokalnog stanovništva, uloži određena sredstva i u infrastrukturne projekte na ovom području.

Naravno, sve ovo će morati sačekati završetak procedure dobivanja dokumentacije.

www.magazinplus.eu – artinfo.ba/bt

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close