Firme koje planiraju u Visokom graditi resort naselja i stambene objekte

Odgovor na vijećničko pitanje vijećnika Dejana Šćepanovića.

 

Na 33. sjednici Općinskog vijeća Visoko, održanoj 21.11.2015. godine, vijećnik Dejan Šćepanović postavio je vijećničko pitanje vezano za teritorije općine Visoko koje posjeduju firme čiji su vlasnici stranci, a koji planiraju u Visokom graditi resort naselja i stambene objekte.

Na osnovu uvida u katastar nekretnina općine Visoko, u nastavku dajemo tabelarni pregled privrednih subjekata koji imaju pravo vlasništva na nekretninama na području općine Visoko, sa podacima o lokaciji i površini zemljišta.

 

Rb Investitor Lokacija Površina (m2)
1. “RAWASI REAL ESTATE” D.O.O. SARAJEVO Čekrekčije P= 51 835,00
2. „WASEL REAL ESTATE“ D.O.O. SARAJEVO Čekrekčije P= 19 432,00
3. “ALAK” D.O.O. SARAJEVO Čekrekčije P= 42 927,00
4. “AL-INSHIRAH” D.O.O. SARAJEVO Čekrekčije P= 62 433,00
5. “OMA REAL ESTATE”  D.O.O. SARAJEVO I “ARAZ” D.O.O. SARAJEVO Čekrekčije P= 72 811,00
6. “Q8GATE” D.O.O. SARAJEVO Čekrekčije P= 19 317,00
7. „AL-MANRAH“ D.O.O. VISOKO Čekrekčije P= 16 161,00
8. „HERBAL ESTATE“ D.O.O. VISOKO Čekrekčije P= 3 765,00
9. „NAYEF ABU SHAIBAH“ D.O.O. SARAJEVO Čekrekčije P= 40 939,00
10. „DUBAI INVESTMENT“ D.O.O. VISOKO Čekrekčije P= 19 674,00
11. „DUBAI INVESTMENT“ D.O.O. VISOKO Kula Banjer P= 15 025,00
12. „AL-MANARAH“ D.O.O. VISOKO Uvorići P= 23 064,00
13. „NAYEF ABU SHAIBAH“ D.O.O. SARAJEVO Radovlje P= 7 152,00
14. „QATARY INTERNATIONAL COMPANY“ D.O.O. VISOKO Mokronoge P= 27 631,00
15. „NAYEF ABU SHAIBAH“ D.O.O. SARAJEVO Dobrinje P= 7 510, 00
16. „DUBAI PROPERTY“ D.O.O. VISOKO Muhašinovići P= 7 915, 00
17. „SALWA“ D.O.O. SARAJEVO Goduša P= 48 325,00
18. „AL-NAJJDI“ D.O.O. SARAJEVO Goduša P= 51 842,00
19. „TALHAH“ D.O.O. SARAJEVO Zimča P= 11 527,00
20. „ALRAYAN“ D.O.O. SARAJEVO Zimča P= 39 320, 00
21. „ABRAS COMPANY“ D.O.O. VISOKO Zimča P= 464 377,00
22. „EAST WOOD“ D.O.O. VISOKO Gorani P= 149 454,00
23. „TALHAH“ D.O.O. SARAJEVO Kralupi P= 207 249,00
24. „MM UNITED“ D.O.O. SARAJEVO Radovlje P= 83 789,00
25. FONDACIJA „OSMAN EF. REDŽOVIĆ“ Smršnica P= 87 726,00
26. „EAST WOOD“ D.O.O. VISOKO Biskupići P= 204 974,00

UKUPNO P = 1 786 174,00

 

Dostavljeno:                                                                            POMOĆNICA NAČELNICE

Nidžara Hadžiomerović

Šef Odsjeka: J.Zubić

DOKUMENT

magazinplus.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close