Akreditacije AKAZ Centru za mentalno zdravlje JU “Dom zdravlja” Visoko i apoteci “Nera”

Dodjelom certifika i akreditacija u Sarajevu su održani Treći Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2015.godine koji se u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu F BiH (AKAZ). Certifikati i akreditacije su dodijeljeni za 70 timova porodične medicine Domova zdravlja Sarajevo, za 15 apoteka iz JU „Apoteke Sarajevo“, apotekama „Nera“ iz Visokog i „Alma Tuzla“, centrima za mentalno zdravlje iz Visokog, Bugojna, Sanskog Mosta, Tešnja, Mostara, Velike Kladuše i Ključa i tri drop-in centra Asocijacije „Margina“ i to iz Tuzle, Zenice i Mostara.

Certifikate i akreditacije dodijelila je Snježana Bodnaruk iz Federalnog ministarstva zdravstva koja je podsjetila da AKAZ ove godine obilježava i 10 godina od svog osnivanja.

“Agencija je vrlo brzo svojim kvalitetnim radom postala brend i lider u regionu na koji su se u mnogim stvarima mogle ugledati i ugledale su se agencije iz regije”, kazala je Bodnaruk potcrtavajući kako je kvalitet u zdravstvu jedan od prioroiteta Svjetske zdravstvene organizacije te da će trend poboljšanja kvaliteta biti prepoznat i na putu BiH ka Evropskoj uniji.

Pomoćnica ministra civilnih poslova BiH u sektoru za zdravstvo prim. dr Draženka Malićbegović na otvaranju je kazala kako je kvalitet neophodna komponenta zdravstvene zaštite.

“Kvalitet zdravstvene zaštite pravo je svakog pacijenta i obaveza sistema da mu to pravo obezbijedi. Uspostavljanje sistema kvaliteta ključ je za daljnji napredak”, kazala je prim. dr Draženka Malićbegović.

Direktor AKAZ-a Ahmed Novo na otvaranju je govorio o aktivnostima ove Agencije u protekloj godini, planovima za narednu godinu i razvoju međunarodne saradnje istaknuvši da su akreditirane i certificirane zdravstvene ustanove dobile odgovarajuće naljepnice koje će moći istaći.

“Javne ustanove kojima su dodijeljene akreditacije i certifikacije imaće istaknute naljepnice kako bi korisnici znali da se radi o ustanovi koja zadovoljava standarde kvaliteta i sigurnosti. Naljepnica “Q“ za kvalitet počinje biti prepoznatljivi znak koji će korisnicima zdravstvenih usluga jasno odaslati poruku da je nositelj ovog znaka ustanova koja ima dokaz o izvršenom pregledu i utvrđenoj uspostavi sistema sigurnosti i kvaliteta u skladu sa pozitivnim propisima”, kazao je Novo prezentirajući grafičko rješenje naljepnica koje će krasiti zdravstvene ustanove i apoteke koje su uspješno prošle kvalifikatornu fazu uspostave sistema sigurnosti odnosno kvaliteta.

“Mi smo 2016. godinu nazvali „Godinom certifikacije“. Očekujem da ćemo u sljedećoj godini imati puno više certificiranih i akreditiranih zdravstvenih ustanova u cilju još većeg poboljšanja kvaliteta u zdravstvu, a na zadovoljstvo krajnjih korisnika”, kazao je Novo te najavio nastavak trenutnih i početak novih projekata kao i plan da Dani kvaliteta u zdravstvu sljedeće godine traju najmanje dva dana.

Organizirani pristup problemu kvaliteta zdravstvene zaštite sve češće se pominje u kontekstu odgovarajućih standarda koja naša zemlja ispunjava na svom putu
priključivanju porodici evropskih naroda. S tim u vezi, u okviru zajedničkog projekta Svjetske banke «Osnovno zdravstvo» i Federalnog ministarstva zdravstva na razvoju kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, 2005. godine ustanovljena je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu F BiH, (AKAZ) sa sjedištem u Sarajevu, a na temelju formulirane politike kvaliteta i zakona koji tretira istu materiju.

Partneri AKAZ-a i ovogodišnjih Dana kvaliteta su i UNDP, UNICEF BiH, Asocijacija XY i UNFPA u BiH.

Izvor: AKAZ

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close