FIRMA projekt se produžava za 9 mjeseci, na raspolaganju 2,66 miliona $

Usljed velikih poplava koje su u maju 2014. godine zadesile Bosnu i Hercegovinu, te hitne potrebe za sanacijom šteta odlučeno je da se aktivnosti USAID-Sida FIRMA projekta u BiH (2009-2014) nastave i u narednom periodu. Projekat se, sa dodatnih 2,66 miliona $, produžuje na devet mjeseci i trajaće do kraja maja 2015. godine.
Kroz podršku proizvodnim i građevinskim kompanijama, kao i kompanijama koje učestvuju u uslužno-proizvodnom lancu vrijednosti buduće projektne aktivnosti biće usmjerene na očuvanje životnog standarda i radnih mjesta u privatnom sektoru u poplavama ugroženim područjima BiH. Delovanje projekta primarno će se fokusirati na pet opština i bh. industrijskih zona: Maglaj, Doboj, Doboj Jug, Šamac i Domaljevac.

Prema istraživanjima koje je FIRMA projekat obavio na terenu, kompanije su pretrpile veliku štetu u opremi i sirovinama, a bitno su oštećeni i njihovi objekti i inventar. Od vitalnog je značaja pomoći firmama da se što prije oporave, te uspostave i normalizuju svoju proizvodnju. Bez blagovremene pomoći, ovi proizvođači rizikuju da ostanu bez prodajnih ugovora što će bitno ugroziti njihov položaj na tržištu i prouzrokovati gubitak na stotine radnih mjesta. Sve ovo može dodatno pogoršati životne uslove u ovim opštinama i gurnuti niz domaćinstava ispod linije siromaštva.

U cilju oporavka ugroženih kompanija i očuvanja životnog standarda, FIRMA će u narednim mjesecima provoditi aktivnosti vezane za očuvanje radnih mjesta, uključivanje domaćih proizvođača u proces obnove, podršku kompanijama u lakšem pristupu finansijama, indirektnu podršku kompanijama u iskorištavanju vladinih sredstava, kao i adresiranje hitnih i dugoročnih problema poslovnog okruženja.

Kod odabira kompanija osnovi uslovi podrazumijvaju da podržane kompanije imaju najmanje pet zaposlenih, da nisu imale finansijski gubitak u 2013. godini te da nisu u državnom vlasništvu. Detaljni kriteriji po kojima će se vrednovati aplikacije zainteresovanih firmi biće detaljno predstavljeni na info-sastancima koji će se u narednom periodu održati u Doboju, Maglaju i Šamcu.

Očekuje se da će se kroz navedene aktivnosti FIRMA projekta direktno podržati najmanje 65, a indirektno čak 200 kompanija.

Indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close