Federalna porezna uprava nema nadležnost da zatvori objekt ako organizator nije prijavio održavanje koncerta

Federalna porezna uprava nema nadležnost da zatvori objekt ako organizator nije prijavio održavanje koncerta. To pravo poreznici su izgubili kada je u Zakonu o porezu na dohodak FBiH ukinuta odredba kojom je postojala obveza prijavljivanja održavanja estradnog programa u propisanom roku, piše današnji Večernji list.

Ranije je Porezna uprava zbog neprijavljivana organiziranja koncerta najmanje tri dana prije njegovog održavanja donosila rješenja o zabrani. No, inspektori će u svakom slučaju provjeravati sklopljeni ugovor o autorskom djelu između organizatora estradnog programa i izvođača te prekontrolirati je li ugovoreni iznos honorara za izvođenje programa realan, pravilno obračunat, obustavljen, te je li uplaćen porez na dohodak, kao i komunalna pristojba za izvođenje glazbe uživo.

S druge strane, problem predstavlja visina prijavljenih honorara, koja je znatno niža od stvarno isplaćenih. Vrlo često i organizator i pjevač u dogovoru prikazuju manji iznos honorara kako bi platili manje poreza na dohodak.

U Federaciji BiH je više od 100.000 poreznih obveznika, a prema važećoj sistematizaciji, Poreznoj upravi nedostaje više od 300 službenika, od čega 150 inspektora.

Porezna uprava Federacije BiH ponovno podsjeća sve organizatore novogodišnjeg programa da na vrijeme izvrše pripreme za organiziranje proslave Nove godine, odnosno priređivanje estradnog programa u skladu sa Zakonom, kako ne bi doveli u pitanje realizaciju tog projekta.

Uoči nastupajućih novogodišnjih praznika, inspektori Porezne uprave na području Federacije BiH izvršit će kontrolu ugostiteljskih objekata u kojima se organizira estradni program, odnosno glazba uživo, priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Porezne uprave FBiH.

Porezni inspektori kontrolirat će ugovore o autorskom djelu zaključene između organizatora estradnog programa i izvođača. Posebno će se vršiti provjera da li su ugovoreni iznosi autorskog honorara – naknada za izvođenje programa realni.

Također, u skladu sa županijskim propisima, kontrolirat će se da li je ispravno obračunata i uplaćena komunalna pristojba za izvođenje žive glazbe.

Inspektori i druge ovlaštene službene osobe Porezne uprave izvršit će nadzor da li su organizatori estradnog programa ispunili svoju obavezu obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak (poreza po odbitku) prilikom svake isplate autorskog honorara izvođačima.

U svim slučajevima nepoštivanja Zakona, inspektori će na licu mjesta izdavati prekršajne naloge, te kod organizatora estradnog programa provesti cjelovit nadzor nad zakonitošću poslovanja.

Prilikom kontrole zakonitog organiziranja estradnog programa Porezna uprava FBiH će u svim slučajevima izvršiti i kontrolu poštivanja odredbi Zakona o fiskalnim sustavima u FBiH.

fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close