BiHPolitika

Federacija BiH ima plan kako da zaustavi odljev mozgova

Federacija BiH ima plan kako da zaustavi odljev mozgova: Evo šta planiraju uraditi!

Zaključcima se traži informacija o mjerama prenatalne politike uključujući i poduzete korake ka izjednačavanju prava porodilja i majki u FBiH u svrhu ohrabrenja politike nataliteta, borbe protiv ‘bijele kuge’, a u skladu sa stavom premijera FBiH da je ovo pitanje koje se nadovezuje na problem iseljavanja.

 

Predstavnički dom Federalnog parlamenta usvojio je većinom glasova zaključke koje je predložila odgovarajuća radna grupa na osnovu diskusija i informacija s martovske tematske sjednice Doma o problemu iseljavanja stanovništva iz FBiH.

U zaključcima je problem iseljavanja prepoznat kao važno pitanje od izuzetnog ekonomskog i socijalnog značaja za planiranje, razvoj i prosperitet FBiH.

Vlada FBiH je obavezana da pripremi informaciju Predstavničkom domu o planiranim i trenutnim projektima koji se tiču privlačenja investicija i povratka državljana BiH – potencijalnih ulagača u razvoj privrede FBiH.

Predloženo je kreiranje pravnog okvira za uspostavu ureda za privrednu suradnju s iseljeništvom pri Vladi FBiH, koji bi se bavio privlačenjem investicija te olakšavanjem i pravno-informativnom pomoći bh. državljanima u inozemstvu zainteresovanim za ulaganje i biznis.

Zaključcima se traži informacija o mjerama prenatalne politike uključujući i poduzete korake ka izjednačavanju prava porodilja i majki u FBiH u svrhu ohrabrenja politike nataliteta, borbe protiv ‘bijele kuge’, a u skladu sa stavom premijera FBiH da je ovo pitanje koje se nadovezuje na problem iseljavanja.

Zaključcima Predstavničkog doma je Zavod za zapošljavanje FBiH obavezan da u suradnji s kantonalnim zavodima zapošljavanja u roku od 90 dana dostavi informaciju o broju ljudi koji su se odjavili s biroa ili druge vrste procjene koje se tiču napuštanja Bosne i Hercegovine radi zapošljavanja u inozemstvu, kao i informacije o strukturi poslova zbog kojih bh. građani odlaze.

Od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke se traži da u roku od 90 dana, u suradnji s nadležnim kantonalnim ministarstvima, predloži infomaciju o školama i fakultetima te utvrdi spisak deficitarnih zanimanja u FBiH.

Predloženo je kreiranje pravnog okvira za uspostavu mreže studenata u inozemstvu iz FBiH pod pokroviteljstvom premijera FBiH, koja bi se realizirala u suradnji s Vijećem mladih FBiH.

Federalno ministarstvo izbjeglica i raseljenih  osoba je obavezano da predloži finansijski plan i metodologiju prema Vladi FBiH u roku od 60 dana, kojom bi se moglo izvršiti adekvatno evidentiranje izbjeglica i ekonomskih migranata koji privremeno borave u inozemstvu, u svrhu povezivanja, prikupljanja informacija i adekvatnog informiranja bh. dijaspore o izmjenama propisa, prilikama za ulaganje i programima podrške Vlade, a kako bi ona planirala posebni novac za realizaciju ove vrste aktivnosti ubuduće.

Vlada FBiH je zaključkom Predstavničkog doma obavezana da u roku od 120 dana pripremi informaciju Domu o efikasnosti i rezultatima primjene Zakona o mladima FBiH.

Vlada je obavezana također da u roku od 90 dana pripremi sveobuhvatnu informaciju o iseljavanju stanovništva, s akcentom na provedbu Aneksa 7. Dejtonskog sporazma, demografsku obnovu i ostanak mladih u FBiH.

(Buka)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close