FDS obilježava 134 godine uspješnog rada

Fabrika duhana Sarajevo osnovana je 2. avgusta 1880. godine i jedno je od prva četiri industrijska preduzeća u Bosni i Hercegovini, piše bh. novinska agencija Patria (NAP).
Punih 80 godina Fabrika je bila smještena na Marijin Dvoru, a konačan izgled dobija 1891. godine, kada je izgrađen i posljednji od 10 objekata, koliko je Fabrika imala sve do sredine pedesetih godina 20. stoljeća.
Prvi proizvodi FDS-a bili su paklići rezanog duhana, koji su se u početku proizvodili ručno, u tzv. avanima. Duhan koji se koristio u ovu svrhu bio je različite vrste. Pakovanja rezanog duhana, također su bila raznolika. Već u austro-ugarskom periodu ovaj proizvod Fabrike duhana Sarajevo se izvozio.
Sa proizvodnjom cigareta započelo se krajem 1882. godine, a sve do 1905. godine pravile su se ručno kada je nabavljena prva mašina za automatsku izradu cigareta.
U toku Drugog svjetskog rata FDS nije prestajala sa radom, ali je njen rad bio diktiran od strane okupatora.
Konačno, 1960. godine širenjem i modernizacijom, FDS seli u fabrički kompleks u Pofalićima gdje je ostala do danas. Novokonstruisane mašine, čiji su idejni tvorci i krajnji realizatori bili ljudi iz Fabrike, osim u FDS-u, prodavale su se drugim preduzećima širom tadašnje Jugoslavije. Tako su nastale mašine Glibo I, Glibo II, III i IV i konačno Glibo V. Naziv su dobile po izumitelju – radniku Šaćiru Glibi koji je konstruisao mašinu koja je pakovala 22.500 komada cigareta za 1 sat u odnosu na 12.000 komada koje je pakovala prethodno korištena mašina.
Od 1970. do 1992. godine kada je počela agresija na BiH, FDS je proizvodio cigarete “Marlboro”. Najteži period Fabrike je ratno vrijeme od 1992. do 1995. godine. Iako teško oštećena usljed ratnih dejstava, Fabrika duhana Sarajevo ni tada nije prestajala sa radom, već se proizvodnja odvijala u podrumskim prostorijama. Jedan od najpoznatijih proizvoda FDS-a je sarajevska Drina, a tokom rata bukvalno je bila potreba, odušak i sredstvo plaćanja osnovnih životnih namirnica.
Od 1996. do 2012. godine u obnovu i modernizaciju uloženo je preko 100 miliona KM, a duhani vrhunskog kvaliteta, širom svijeta, se u pogonima FDS-a prerađuju u 16 vrsta cigareta, poznatih i priznatih, kako u BiH, tako i na Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.
Danas je FDS ne samo uspješna kompanija, nego i važan faktor društvenog života u BiH. Kroz Strategiju društveno odgovornog poslovanja iskazana je podrška sportskim kolektivima, udruženjima, lokalnoj zajednici, zaposlenicima, stipendistima Fondacije FDS, te projektima od društvenog značaja kao što su zaštita okoliša i javnog zdravlja.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close