BiHPolitika

FBiH u 2019. čeka za 11 posto manji budžet, prihodi od poreza manji, za plaće 15 miliona više

Vlada FBiH za 2019. je predložila za 11 posto manji budžet koji između ostalog karakteriše manje naplaćenih poreza, ali i povećanje sredstava za plaće zaposlenih za nešto više od 15 miliona KM.Vlada je po hitnoj proceduri predložila budžet Federacije BiH za 2019. godinu u iznosu od 2.653.843.356 KM, što je za 335,8 miliona KM ili 11 posto manje u odnosu na budžet Federacije BiH za 2018. godinu.

Opozicija u novom sazivu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH već je izrazila negodovanje poručujući da spremaju stotine amandmana.

U nastavku donosimo nekoliko ključnih karakteristika predloženog budžeta.

Prihodi od poreza su manji za više od 30 miliona KM, a porezi na dobit pojedinaca veći su za 14,5 miliona KM. Bruto prihodi od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa su manji za čak 45 miliona KM. Tu spadaju PDV, carine, akcize, naknade za ceste i ostale prihode i dažbine. 

Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine manji su za 207 miliona KM.

Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 392,8 miliona KM, što je za 214,6 miliona ili 35 posto manje u odnosu na budžet Federacije BiH za 2018. godinu.

Neporezni prihodi obuhvataju prihode od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihode od pozitivnih kursnih razlika, naknade i takse i prihode od pružanja javnih usluga te novčane kazne.

Kada je riječ o primicima, Vlada FBiH ih planira u iznosu od 630 miliona i 110.000 KM. Od toga planiraju namaći 250 miliona KM dugoročnim kreditima i zajmovima i 380 miliona KM kratkoročnim kreditima.

Ukupni rashodi i izdaci u budžetu Federacije BiH za 2019. godinu iznose 2.653.843.356,00 KM, što predstavlja smanjenje za 335,8 miliona KM ili 11posto u odnosu na budžet za 2018. godinu.

Prošlogodišnji budžet je bio veći zbog klirinškog duga, ali i akumulirane dobiti.

U budžetu Federacije BiH za 2019. godinu plaće, doprinosi i naknade troškova zaposlenih planirani su u ukupnom iznosu od 259,3 miliona KM.

Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge u budžetu Federacije BiH za 2019. godinu iznose 113,5 miliona KM, što je za 20,3 miliona više u odnosu na prethodnu godinu.

Zastupnik SDP-a u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Irfan Čengić za Klix.ba je iznio kritiku zbog načina postupanja Vlade FBiH u procesu donošenja budžeta.

“Vlada FBiH nastavlja staru praksu da javnost isključuje iz procesa donošenja budžeta. Ponovo krše Zakon o budžetima i nisu na vrijeme dostavili nacrt budžeta i onda ga dostavljaju u hitnoj proceduri. Klub SDP-a će sigurno imati stotine amandmana na ovaj budžet u svim resorima koje ćemo predstaviti prije sjednice Parlamenta, a sve će se temeljiti na Planu 10 i našim obećanjima iz kampanje”, istakao je Čengić.

Dodaje da je problem za usvajanje budžeta i nepostojanje radnih tijela u Parlamentu FBiH, zbog čega bi se morala formirati privremena radna tijela.

Aktuelna Vlada FBiH u 2019. očekuje ekonomski rast od 3,3 posto. Prema zvaničnim podacima Agencije za statistiku BiH, BiH je u 2017. godini ostvarila ekonomski rast od 3,1 posto, što predstavlja ekonomski rast u rangu regionalnog prosjeka.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close