FBA: Moratorij na kreditne obaveze klijenata do 12 mjeseci

Agencija za bankarstvo FBiH na današnjoj sjednici Upravnog odbora donijela je Odluku o privremenim mjerama za tretman kreditnih obveza klijenata koji su pogođeni elementarnim nepogodama, a u cilju ublažavanja negativnih efekata elementarnih nepogoda, te olakšavanja otplate kreditnih obveza fizičkih i pravnih osoba s područja ugroženih poplavama, saopćeno je iz Agencije.
Navedena Odluka je uključila veći dio prijedloga koji su dostavljeni od strane Udruženja banaka BiH, a koji se odnose na podzakonske propise za čije je donošenje nadležna Agencija. Donesenom Odlukom se definira mogućnost moratorijuma na kreditne obveze i restrukturiranja kreditnih obveza.
U slučaju odobravanja i ugovaranja moratorijuma odnosno odgode plaćanja, Odlukom je definirano maksimalno vrijeme trajanja moratorijuma do 12 mjeseci (ne duže od 30.09.2015. godine), kao i maksimalna visina kamate koju banka može obračunavati za period trajanja moratorijuma. Restrukturiranje kreditnih obveza, podrazumijeva novo potraživanje kojim su zamijenjene postojeće kreditne obveze klijenta u banci, što može da uključuje produženje roka vraćanja glavnice i/ili kamate, smanjenje kamatne stope, otpis dijela potraživanja, kapitalizaciju kamate, odobravanje novih kreditnih sredstava da bi se sanirale štete ili nastavio poslovni proces ili druge bitne promjene kojima se olakšava položaj klijenta.
Također, Odlukom su definirani i minimalni dokumenti koje klijent mora podnijeti uz zahtjev za odobravanje moratorijuma ili restrukturiranja kreditnih obveza, saopćeno je.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close