Evropski parlament: Fule odgovorio Dubravki Šuica o TV kanalu na hrvatskom jeziku

U listopadu 2013. godine zastupnica u Europskom parlamentu Dubravka Šuica postavila je pitanje Komisiji: „Kada i kako će Europska komisija pomoći ostvariti Hrvatima u BiH kulturnu i jezičnu ravnopravnost te osigurati TV kanal na hrvatskom jeziku“ i dobila pozitivan odgovor . U odgovoru koji potpisuje povjerenik Europske komisije za proširenje i europsku politiku susjedstva Štefan Füle ističe se da je Komisija stavila poseban naglasak na provedbu presude u predmetu Sejdić-Finci te da je upoznata s time da je u siječnju 2013. godine u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine podnesen nacrt zakona radi pokretanja programa na hrvatskom jeziku, ali nije postignut dogovor te nacrt nije predan Parlamentu.

U odgovoru se također naglašava da nadležna tijela u Bosni i Hercegovini trebaju postići konsenzus po tom pitanju. U zaključku odgovora stoji: „Komisija smatra da je poboljšanje javnog emitiranja radiotelevizijskih usluga neophodno i u interesu svih državljana Bosne i Hercegovine te svih etničkih skupina.“ „Hrvati u Bosni i Hercegovini se nalaze u neravnopravnom položaju te bi televizijski kanal na hrvatskome jeziku bio samo mali korak prema pravoj konstitutivnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Naši sunarodnjaci u BiH su i trajna briga i HDZ-ovih europarlamentaraca te ćemo nastaviti podržavati europski put BiH jer daljnja su stabilnost i razvoj ove države mogući samo kroz europske integracije.

U EU-u čak i manjine imaju pravo na televizijski kanal na vlastitome jeziku, a BiH će morati odlučiti želi li slijediti europski put “, naglasila je zastupnica Šuica. “Televizijski kanal na hrvatskom jeziku potreban kako bi Hrvati postojali kao narod u Bosni i Hercegovini, jer koji je smisao naroda ako on nema pravo koristiti svoj jezik, tradiciju i običaje”, pitala je europska zastupnica Dubravka Šuica.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close