-TopSLIDEPolitikaSvijet

Evropski parlament donio historijsku odluku: Politika migracija mijenja se iz temelja

Zastupnici u Evropskom parlamentu usvojili su na današnjem zasjedanju jedan od najvažnijih dokumenata koji se odnosi na pitanje migracija i azila.

Pakt o migracijama i azilima dokument je koji je dugo vremena izazivao oprečne reakcije među klubovima stranaka u Evropskom parlamentu, a danas je nakon duge rasprave konačno i usvojen.

“Evropski parlament je danas usvojio deset zakonskih tekstova za reformu evropske politike migracija i azila u skladu s dogovorom s državama članicama EU”, rekla je glasnogovornica Polona Tedesko.

U novom Paktu o migracijama izdvaja se nekoliko poglavlja od kojih su najvažnija ona koja se odnose prvenstveno na solidarnost i odgovornost.

“Kako bi pomogle zemljama EU koje su pod utjecajem migracija, druge države članice će doprinijeti premještanjem tražilaca azila ili korisnika međunarodne zaštite na njihovu teritoriju, davanjem finansijskih doprinosa ili pružanjem operativne i tehničke podrške. Kriteriji prema kojima je država članica odgovorna za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu (tzv. Dublinska pravila) također će biti ažurirani”, navodi se.

Dokument tretira i pitanje rješavanja kriznih situacija.

“Regulativa o krizi i višoj sili uspostavlja mehanizam za odgovor na iznenadno povećanje broja dolazaka, osiguravajući solidarnost i podršku državama članicama koje se suočavaju sa izuzetnim prilivom državljana trećih zemalja. Nova pravila će obuhvatiti i instrumentalizaciju migranata, odnosno kada ih koriste treće zemlje ili neprijateljski nedržavni akteri koji imaju za cilj destabilizaciju EU”, pojašnjavaju.

Pakt u jednom dijelu govorio i o provjeri državljana trećih zemalja na granicama EU.

“Osobe koje ne ispunjavaju uslove za ulazak u EU podliježu proceduri prije ulaska, uključujući identifikaciju, prikupljanje biometrijskih podataka i zdravstvene i sigurnosne provjere, u periodu do sedam dana. Države članice će morati da uspostave nezavisne mehanizme praćenja kako bi osigurale poštovanje osnovnih prava”, ističe se na stranici Evropskog parlamenta.

Također, dokument koji je usvojen govori i o bržoj proceduri azila.

“U cijeloj EU će biti uspostavljena nova zajednička procedura za dodjelu i povlačenje međunarodne zaštite. Obrada zahtjeva za azil na granicama EU ubuduće će morati biti brža, sa kraćim rokovima za neosnovane ili neprihvatljive zahtjeve”, objašnjavaju.

Najavljena je i reforma baze podataka EURODAC.

“Podaci onih koji neregularno dolaze u EU, uključujući otiske prstiju i slike lica od šest godina nadalje, biće pohranjeni u reformisanoj bazi podataka Eurodac. Vlasti će također moći snimiti ako neko predstavlja prijetnju sigurnosti ili je bio nasilan ili naoružan”, navodi se.

Pitanje prijema tražilaca azila također je tretirano u novom dokumentu.

“Države članice će morati osigurati ekvivalentne standarde prijema za tražioce azila kada su u pitanju, primjera radi, smještaj, školovanje i zdravstvena zaštita. Registrirani podnosioci zahtjeva za azil moći će početi raditi najkasnije šest mjeseci nakon podnošenja zahtjeva. Uslovi pritvora i ograničenje slobode kretanja bit će regulisani, kako bi se aplikanti obeshrabrili da se kreću po EU”, saopćeno je.

U okviru novog okvira za preseljenje i humanitarni prijem, države članice će na dobrovoljnoj osnovi ponuditi ugošćavanje izbjeglicama iz trećih zemalja koje je priznao UNHCR, a koje bi putovale na teritoriju EU na legalan, organiziran i siguran način.

“Očekuje se da će se propisi početi primjenjivati ​​za dvije godine. Za Direktivu o uslovima prijema, države članice će imati dvije godine da uvedu izmjene u svoje nacionalne zakone”, zaključuje se.

Pakt o migraciji podržale su dvije glavne političke grupe – Grupa Evropske narodne partije desnog centra (EPP) i Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) lijevog centra.

Klix

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close