Evropska energetska zajednica predložila sankcije za BiH

Prošle su četiri godine i Vijeće ministara BiH za to vrijeme prošlo je kroz više rekonstrukcija. Boreći se za vlast očito da su zaboravili na interese države i njenih građana. To nam dokazuje i prijedlog Energetske zajednice Evropske unije da se našoj zemlji krajem septembra uvedu sankcije za finansiranje elektroenergetskih projekata, javlja Federalna.ba.

Sekretarijat Energetske zajednice predložio je Vijeću ministara Evropske unije da suspenduju svu finansijsku podršku organima i kompanijama u BiH za bilo koji od  energetskih projekata koji su trebali biti realizovani na području BiH i to na period od najmanje godinu dana.

Ovo je lista Projekata od Interesa Energetske zajednice koju je sačinilo Ministarsko vijeće:

– Kombinovana Toplana i Elektrana KTG Zenica,

– Hidroelektrana Dabar,

– Hidroelektrana Dubrovnik (Faza 2),

– Hidroelektrana na gornjem i srednjem toku Drine,

– 400 kV električni nadzemni vod (strujni dalekovod) Banja Luka – Lika (HR),

– 400 kV električni nadzemni vod (strujni dalekovod) Pljevlja (ME) – Višegrad,

– Interkonektor gasovoda Slobodnica – Bosanski Brod – Zenica,

– Interkonektor gasovoda Ploče – Mostar – Sarajevo/Zagvozd – Posušje/Travnik,

– Interkonektor gasovoda Lička Jesenica – Tržac – Bosanska Krupa.

Novac od Energetske zajednice Evropske unije za ove projekte nećemo dobiti. Nismo ispunili sljedeće zahtijeve: “Evropska unija je, u skladu sa Članom 6 Ugovora, pozvana da poduzme adekvatne mjere za suspenziju finansijske pomoći date Bosni i Hercegovini u sektorima obuhvaćenim Ugovorom o Energetskoj zajednici.”

Djelujući entitetski, a ne državno ponovo ćemo biti kažnjeni. Nemamo zakon o gasu na nivou države. Republike Srpska je to pokušala riješiti enitetskim Zakonom, ali to ne prihvata Evropska unija.

“BiH nije uspjela da ispoštuje zakon Zajednice za energetiku za sektor gasa, posebno kada se radi o razdvajanju, pristupu za treću stranu, tarifikaciji i formiranju regulatornih organa još od 2006. godine, kada je Sporazum stupio na snagu. Zapravo, ovo je najistrajniji prijestup koji se može zamisliti.”

U Izvještaju Energetske zajednice stoji da su nas upozoravali u više navrata sa različitih nivoa, Ministarskog vijeća, Stalne grupe na visokom nivou, ali bez rezultata. Posljednji put 30. maja ove godine bili smo upozoreni da BiH ne ispravlja svoj prijestup, niti se obavezuje na jasan i kredibilan put. Naredni sastanak Ministarskog vijeća je u Ukrajini 23. septembra, a prijedlog sankcija je već uvršten na dnevni red.

Jasno je, Unija neće kršiti svoja pravila, ali našim političarima vjerovatno će biti zanimljivije debate, jer pred njima će biti još samo 20 dana predizborne kampanje.  Kažnjeni smo po ko zna koji put, greške ne priznajemo, ali ovaj put ispaštati će eneregtski sektor, možda i grana privrede koja je do sada bila jedina svijatla tačka bh. budućnosti.

Federalna.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close