BiHPolitika

EU ne zagovara daljnju federalizaciju BiH – to zagovara samo HDZ-ova glasnogovornica Željana Zovko

POLITIČKA PODVALA DRAGANA ČOVIĆA: EU ne zagovara daljnju federalizaciju BiH – to zagovara samo HDZ-ova glasnogovornica Željana Zovko“!

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta BiH i predsjednik HDZ-a BiH, Dragan Čović, kaže u razgovoru za novinsku ageciju FENA kako su zahtjevi hrvatske strane oko izmjena Izbornog zakona „potpuno kompatibilni sa stavovima Europske unije“ .

– Ideje o kojima mi govorimo, ideje federalizma, koje upravo baštini EU kao standard unutar svojih članica je nešto što nas potpuno povezuje s idejama EU. A to je najviša razina ljudskih prava i sloboda, dakle građanskih prava u BiH, ali ne podcijenimo i činjenicu da je BiH, Federacija BiH, što nam je izrekom kazala i jedna od odluka Ustavnog suda, federacija konstitutivnih naroda, a ne nekih drugih oblika. Drugim riječima, tri konstitutivna naroda i oni koji se ne izjašnjavaju tako su realnost BiH i svi koji misle eliminirati ulogu ustavne jednakopravnosti konstitutivnih naroda pa i mogućnosti da biraju svoje legitimne predstavnike tamo gdje to Ustav BiH predviđa, jednostavno su na krivom putu i to neće donijeti stabilnost. Mi ćemo svoje prijedloge upravo uskladiti sa svim deklaracijama i rezolucijama koje smo dobivali u našoj komunikaciji s predstavnicima europskih institucija – istakao je Čović.

Očito je da se od strane Čovića nastavlja dozirana interpretacija dokumenata od strane onih koji su zainteresirani za izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, pa čak i cjelokupnog političkog modela na način kako to HDZ želi, pa makar on bio u suprotnosti sa Mišljenjem Evropske komisije.

Međutim, u Mišljenju Europske komisije stoji sljedeće:

„Ustav sadrži odredbe zasnovane na nacionalnoj pripadnosti i prebivalištu koje nisu u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. To su odredbe koje se odnose na imenovanje, sastav i postupke odlučivanja šefa države i izvršnih i zakonodavnih tijela, budući da su određena izborna prava rezervisana za građane koji pripadaju „konstitutivnim narodima“ – Bošnjacima, Hrvatima i Srbima. Stoga su potrebne značajne dodatne reforme kako bi se osiguralo da svi građani mogu ostvarivati svoja politička prava, u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava (ECtHR) u predmetu Sejdić-Finci.“

Iz ove rečenice, koja je na 6. stranici Mišljenja Europske komisije, proizlazi veoma jasno da bilo koji etnički temeljen sistem izbora je u suprotnosti sa Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, odnosno nije u skladu sa europskim standardima.

Upravo se HDZ-ovo insistiranje na izbornom sistemu, temeljenom isključivo na etničkim kriterijima ili kako to vi kažete „legitimno političko predstavljanje naroda“ nalazi u jasnoj koliziji sa europskim standardima ili još preciznije, takav način izbora bilo koga i na svim administrativnim nivoima vlasti nije u skladu sa europskim standardima. 

Ako tome dodamo i ono što je utvrđeno na 7. stranici Mišljenja Europske komisije, gdje jasno stoji: „Pravo kandidature na izborima za Dom naroda ograničeno je na osnovu etničke pripadnosti i prebivališta, što je u suprotnosti sa evropskim standardima“ onda je sasvim jasno i da je odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu „Božo Ljubić“ u suprotnosti sa europskim standardima.

Zato u Mišljenju Europske komisije kao prva mjera jasno stoji:

“Osigurati da se izbori provode u skladu s europskim standardima tako što će provesti relevantne preporuke OSCE-a/ODIHR-a i Venecijanske komisije, osigurati transparentnost finansiranja političkih stranaka i održati lokalne izbore u Mostaru“

Iz navedenog, postaje sasvim jasno ko javnosti prezentira stvarne elemente iz Mišljenja Europske komisija, a ko ih koristi za političku manipulaciju kako bi se, na koncu, uveo dodatni etnički model izbora onako kako to odgovara HDZ-u, a što je sve zajedno u suprotnosti sa europskim standardima.

Osim toga, netačna je Čovićeva tvrdnja da je Federacija BiH „federacija konstitutivnih naroda“. To je u suprotnosti s Ustavom Federacije BiH koji veći entitet opisuje kao „zajednicu deset kantona“. A Ustav je važniji pravni akt od mišljenja jednog sudije Ustavnog suda BiH: Ustav može promijeniti samo parlement a nikako Ustavni sud.

(S.B.)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close