EU na putu stvaranja jedinstvenog istraživačkog tržišta

ERA (European Research Area – ERA) partnerstvo između država članica, aktera istraživanja i Evropske komisije je rezultiralo dobrim napretkom u uspostavljanju jedinstvenog istraživačkog tržišta.
Uslovi za ostvarenje evropskog istraživačkog prostora (ERA), gdje istraživaka i naučna znanja mogu slobodno da cirkulišu, na snazi su na evropskom nivou. Reforme se sada moraju provesti na nivou država članica da bi ERA proradila.
To je glavni zaključak najnovijeg izvještaja o ERA napretku , uručenog prošle sedmice od Evropske komisije. U izvještaju se ažurira pregled u prošloj godini i predstavljaju pojedinačni izvještaji za zemlje koji daju snimak implementacije na terenu, posebno na nivou oistraživačkih organizacija.
Evropski komesar za istraživanje, inovacije i nauku Maire Geoghegan-Quinn je rekao: “Napravili smo dobar napredak na stvaranju evropskog istraživačkog prostora, a posljednjih godina je sada na zemljama članicama i istraživačkim organizacijama da izvrše neophodne reforme. Komisija će pomoći gdje može, uključujući i 80 milijardi € ulaganja od našeg novog istraživivačkog i inovacijskog programa Horizon 2020. Pojedinačna, nacionalna i EU istraživanja treba da budu mnogo više usklađena ako smo povećali uticaj na nivou EU.”
Analize potvrđuju da i dalje postoje razlike među državama članicama na institucionalnom nivou. Na primjer, dok se projekti zasnovani na konkurentskom finansiranju javljaju u svim državama članiama, obim u značajnoj mjeri varira od zemlje do zemlje. I dok više od polovine zemalja članica imaju inicijative koje podržavaju rodnu ravnopravnost u istraživanju, tempo stvarnih promjena je prespor. Dok izvještaj zaključuje da ne postoji pojedinačni put za postizanje ERA, jasno je i to da ERA je najkorisnija i najefikasanija kada su nacionalne mjere na snazi​
Države članice su usvojile ‘ERA Mapu puta”do sredine 2015 u kojoj su prikazani naredni koraci za implementaciju ERA. Komisija, vlasnici istraživačkih organizacija i države članice će se sastati u Briselu u martu 2015 da naprave inventuru.
Lideri EU su u više navrata naglasili važnost dovršetka European Research Area, dajući kao krajnji rok 2014. u zaključcima Evropskog vijeća iz februara 2011, i marta 2012.

Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close