ESMA upozorava na rizike u ključnim tržišnim segmentima

Evropska agencija za vrijednosne papire i tržište kapitala (ESMA) objavila je izvještaj o trendovima, rizicima i ranjivosti broj 2, 2014, i procjenu rizika za treći kvartal 2014. godine. Sveukupno, ESMA-in izvještaj ocjenjuje da su vrijednosni rizici u ključnim segmentima tržišta porasli, i zaslužuju pažnju investitora.
U prvoj polovini 2014, uvjeti na tržištu vrijednosnih papira EU-a, upravljanja imovinom i tržišne infrastrukture i dalje su povoljni. Preovlađujući optimističan tržišni sentiment je bio u sukobu s nadomješćuućim padom temeljne ekonomske osnove, ali u skladu s ultra-niskim okruženjem kamatnih stopa.

Ključni događaji na EU tržištu vrijednosnih papira, fondovske industrije i infrastrukture:

• Tržšta vrijednosnih papira: EU tržišta vrijednosnica realizovala su značajne dobitke zbog niske volatilnosti. To je naglasilo pozitivan tržišni sentiment u niskom kamatnom okruženju, što je motiviralo investitore da krenu u potragu za prinosima. Apetit za rizikom je ostao jak nastavljajući da pritšće izdavanje obveznica sa visokim prinosima koje se lako apsorbiraju od tržišta. Slijedom toga, porasla je zabrinutost zajedno s rizicima buduće volatilnosti i njeniih učinaka.

• Upravljanje imovinom: Evropska fondovska industrija nastavlja da se širi, dijelom zbog priliva kapitala, s imovinom pod upravljanjem koja je rasla za oko 6,7%. Povrati investicijskim fondovima su bili relativno niski, iako malo pomaknuti prema gore, također potaknuti pozitivnim učincima vrednovanja. Alokacije su usredotočene na obveznice, posebno visokog prinosa i korporativne obveznice. Sveukupno, investitori su u potrazi za prinosom. Unutar primarnog tržišta obveznica primarni market makeri potencijalno mogu ograničiti funkcionalnost sekundarnim tržištima obveznica.

• Tržišni infrastruktura: aktivnost u trgovinskim prostorima snažno je porasla prije smirivanja od maja pa nadalje. Količine vrijednosnih papira od strane CDS-ova su se široko naselile prije smanjenja krajem prvog kvartala 2014., dok se volatilnost općenito stabilizirala ispod nivoa viđenog u drugoj polovini 2013. godine. Udio derivata kamatnih stopa izbrisan je putem blagog pada CCP-ova. Benchmark paneli izvijestili su o ograničenom podizanju novca, ali čak se i to smanjilo nakon što su administratori uveli ojačana pravila upravljanja.

ESMA također prati zbivanja na tržištu koji mogu predstavljati buduće ranjivosti. Ovaj izvještaj pruža dubinsku analizu četiri teme:

• razvoj trgovanja, operativni rizik i nove izazovi: potaknuto tehnološkim inovacijama, u posljednjih nekoliko godina trgovanje je doživjelo značajne promjene u svojoj infrastrukturi i trgovinskim praksama. Konkretno, povećana kompleksnost i trgovinska frekvencija povećali su operativne rizike. Zabrinutost je nastala oko mogućih negativnih uticaja na trgovinske prostorne kapacitete kako bi se osiguralo uredno trgovanje i učinkovitost tržišta. To može dovesti do novih tipova ponašanja i zloupotrabe tržišta. ESMA-in izvještaj objašnjava da poboljšano korporativno upravljanje, poboljšano upravljanje rizicima, i kvalitetnije informisanje mogu pomoći u ublažavanju takvih problema;

• sistemska važnost finansijskih tržišta vrijednosnim papirima u EU: ovaj izvještaj naglašava značaj, ulogu i rizike finansijskih transakcija vrijednosnih papira u EU. Finansiranje vrijednosnim papirima je rašireno, dok su sve transakcije neophodne za sudionike na tržištu radi likvidnosti i upravljanja rizicima. Ipak, njihov doprinos međupovezanosti i prociiklčnosti, kao i njihovo ponovno uzimanje u zalog, ima implikacije za finansijsku stabilnost. ESMA-in izvještaj razmatra njenu ulogu u finansijskoj krizi. Globalni regulatori su podsticani da budu više zatvoreni za ovaj tržišni segment, kako bi bolje razumjeli postojeće tržišne prakse i njihove implikacije za sistemski rizik;

• Učinkovitost i rizici ETF-ova: Exchange-Traded Funds (ETF) su jedno od najbrže rastućih vrsta investicijskih financijskih vozila. Ovaj izvještaj razmatra tržišnu strukturu ETF-ova, performanse u odnosu na kretanje indeksa fondova i povezane rizike. Na primjer, proizvodne inovacije u ponavljajućim tehnikama, podređene klase imovine i benchmark indeksi mogu povećati složenost ETF-ova i opet nehotice doprinijeti riziku finansijske stabilnosti; i

• Crowdfunding: crowdfunding je dobio značajnu pažnju nedavno kao potencijalni komplementarni izvor finansiranja za mala i srednja preduzeća i ekonomiju u cjelini. Volumeni su brzo rasli, iako s male baze. Crowdfunding, međutim, nije izuzet od rizika i izazova, posebno u pogledu zaštite ulagača. Dok jedan broj država članica preduzima ili planira preduzeti regulatorne inicijative, ESMA tvrdi da je regulatorna i nadzorna konvergencija važna.

Indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close