Emir Demir, doktor šerijatskog prava i visočki zet

Emir Demir, sin Envera i Suade, rođen 30.04.1974. godine u Kaknju. Oženjen prof. Amrom Lepić iz Poriječana kod Visokog, otac četiri sina i jedne kćerke.

Obrazovanje:

2011-2014: Doktorat iz šerijatskog prava na „Al-Madinah International University“ u Maleziji.

2007-2010: Magistrat prava, islamskog prava i metodologije isl. prava na Univerzitetskom institutu „Dawa“ u Bejrutu, Liban.

1995-2001: Šerijatski fakultet na Jordanskom univerzitetu, odsjek: fikh i usuli-fikh.

1998: Srednja šerijatska škola Al-Bayan, Liban (vanredno).

1993-1995: Islamska pedagoška akademija u Zenici.

1988-1993: Srednja elektrotehnička škola u Kaknju.

1981-1988: Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ u Kaknju.

Radno iskustvo:
1. 2002 – 2007: nastavnik vjeronauke u O.Š. „Hamdija Kreševljaković“ u Kaknju.
2. 2010 – 2012: direktor i prokurista u firmi „Bosnia-Investment & Trade“ d.o.o. Kakanj.
3. 2012. -…… : direktor Privatne osnovne škole „Hasan Kjafija Pruščak“ u Zenici.
4. 2013/2014 Predavač predmeta „Fikhske maksime“ i „Metodologija islamskog prava“ na „Al-Madinah International University“ u Maleziji u online-programu Univerziteta.

 

Naučni radovi:
• Magistarski rad iz hanefijskog fikha:„EL-FERAID FI HALLI EL-MESAIL VEL-KAVAID – ŠERHU KENZID-DEKAIK“ (Skupocjeni dragulji za rješavanje pravnih pitanja i postavki) Poglavlja: ZEKAT, POST I HADŽDŽ od Mustafe b. Balija b. Sulejmana b. Jusufa, poznatog kao Balizade (u. 1073. h.g.), naučna studija i valorizacija, 2010. Godine.
• Doktorski rad iz hanefijskog fikha (u izradi): „MIZANUL-FETAVA“ Usaglašavanje decizija/fetvi – (studija, valorizacija i komentar istoimenog djela šejhul-islama Mustafe Balizadea (u. 1073.h.g.) uz derivaciju novonastalih pitanja prema primarnim i sekundarnim postavkama hanefijske pravne škole), 2014. godine.

Prijevodi:

Preko četrdeset prevedenih djela, a neka od njih su:
1. Komentar deset povoda koji vode Allahovoj ljubavi, Ibn Kajjim el-Dževzijje, 2004. god., Sarajevo.
2. Ljubav prema Poslaniku s.a.v.s., Abdur-Reuf Osman, Sarajevo, 2006. Godine.
3. Metodologija prihvatanja i argumentacije kod ehlissunetskog pravca, El-Suvejjan, 2005. Godine.
4. Nasmiješi se, Aid el-Karni, Sarajevo, 2009. Godine.
5. Kartografski prikaz Poslanikovih, s.a.v.s, vojnih pohoda, 2009. godine (u štampi).
6. Radost pogleda (I tom) – komentar Rijadus-salihina, En-Nevevi, Sarajevo, 2010. godine.
7. Sažeti prikaz vjerovanja prvih generacija, Abdullah Yolcu, Istanbul, 2008. godine (u štampi)
8. Tahavijeva poslanica o vjerovanju sa komentarom Ibn Ebi Izza el-Hanefija, 2009. god., Tešanj.
9. Tefsir posljednja tri džuza Kur'ana Časnog, Muhammed El-Eškar, Sarajevo, 2008. Godine
10. Zbirka hutbi, 2009. godine (u štampi).

Važniji ćlanci, tekstovi, naučna predavanja, tribine, ciklusi predavanja:
1. Preko 300 članaka različitog i tekstova sadržaja objavljenih u više časopisa i web-portala.
2. Preko 1000 radio i TV emisija različitog sadržaja na Nabi, BM-u Zenica, Radio Hayatu, Radio Kaknju, TV Igman itd.
3. Ciklus predavanja – komentar Bulugul-Merama (komparativni fikh) od Ibn Hadžera el-Askalanija od 2007 – 2010. godine (150 predavanja).
4. Ciklus predavanja iz Životopisa Poslanika, s.a.v.s, od 2007 – 2010. godine (130 predavanja).
6. Ciklus predavanja iz Islamskog poslovanja studentima ekonomije, 2009. godine, Sarajevo (15 predavanja)

Samostalni naučno-istraživački radovi:
1. “Istishab- pretpostavka kontinuiteta prethodnog propisa“ (metodologija islamskog prava), 2008, The University institute of Islamic studies, Lebanon.
2. „Razvod braka od strane pijane ili osobe u afektu“ (komparativni fikh), 2008, The University institute of Islamic studies, Lebanon.
3. „Krađa – pojam i propisi“ (dedukcija propisa iz ajeta i hadisa), 2009, The University institute of Islamic studies, Lebanon.
4. „Jezik – Objava od Boga ili dogovor ljudi?“ (filologija), 2009, The University institute of Islamic studies, Lebanon.
5. „Legalna i nelegalna kupoprodaja“ (savremene fikhske studije), 2010, The University institute of Islamic studies, Lebanon.
6. „Eutanazija između medicine i islama“ (savremene fikhske studije), 2010, The University institute of Islamic studies, Lebanon.
7. „Tejemmum – pojam i propisi“ (hanefijski fikh), 2010, The University institute of Islamic studies, Lebanon.

Politički angažman:
1. Vijećnik stranke A-SDA u Općinskom vijeću Kakanj od 11/2012. godine.
2. Član KO A-SDA ZDK od 2012.g.
3. Predsjednik OO A-SDA Kakanj od maja 2014.g.
4. Član Predsjedništva A-SDA BiH od juna 2014.g.

magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close