Paket tri zakona: Vlada FBiH aktivira 200 miliona KM za ugrožene!

Vlada Federacije BiH usvojila je danas paket od tri zakona za pomoć ugroženima od poplava, a koja će, kako saznaje, bh. novinska agencija Patra (NAP) veoma brzo aktivirati finansijsku pomoć, ponajviše iz unutrašnjih rezervi veću od 200 miliona maraka!
Naime, kako saznajemo, Vlada je usvojila i po hitnoj proceduri uputila u Parlament FBiH tri zakona, zakon o osnivanju fonda za pomoć, zakon o finansiranju pomoći i zakon kojim se omogućava dodjela državnih nekretnina onima koji su ostali bez svojih domova u poplavama i klizištima.
Sva tri zakona, ako budu usvojena, omogućit će brzu, efikasnu i transparentnu pomoć za desetine hiljada domaćinstva koja su ugrožena u nezapamćenim poplavama proteklog mjeseca. Naime, najveći paket pomoći deblokirat će usvajanje Zakona o finansiranju pomoći ugroženima od prirodne nesreće kojim će se omogućiti Federaciji, kantonima i općinama da izvrše prenamjenu sredstava koja već imaju.
– Ovime se omogućava da vlasti odmah dio novca koji imaju za različite svrhe, poput zaštite, okoliša, izgradnju skloništa ili komunalne naknade preusmjere u obnovu i pomoć. Primjerice, samo općina Tuzla sad ima na računu tri miliona KM za skloništa. To će moći iskoristiti odmah. Procjenjujemo da ovakvih sredstava na računima svih nivoa vlasti ima i to više od 100 miliona maraka – navodi izvor Patrie iz Vlade FBiH.
Također, ovim se zakonom uvodi samodoprinos zaposlenih za pomoć ugroženima. Prema ovom riješenju svi zaposleni, osim onih koji se izjasne da to neće, će davati dio novca za pomoć. Budžetski korisnici i uposleni u javnim preduzećima i svim firmama i institucijama vezanim za vlasti će tokom pola godine izdvajati dnevnicu, a ostali uposleni po 1% plaće.
Procjenjuje se da će ovaj samodoprinos osigurati dodatnih, najmanje oko šest miliona maraka mjesečno.
Drugim zakonom u paketu koji je hitno poslan Parlamentu BiH se omogućava svih nivoima vlasti da dodjeljuju zemljište i nekretnine građanima i firmama koji su izgubili svoje domove ili objekte u klizištima i poplava, te da ih oslobađaju plaćanja svih taksi koje su vezane za tu nekretninu, a što bi prema sadašnjim propisima bili obavezni.
Na koncu, vlada je usvojila i zakon o osnivanju specijalnog fonda koji bi prem prioritetima radio na raspodjeli međunarodnih i domaćih donacija za pomoć polavljenim područjima.
– Vlada FBiH očekuje da će, čim se fond ustanovi na računima biti više miliona maraka, jer su već donesene odluke javnih preduzeća o velikim donatorskim iznosima. Fond će biti vladino tijelo koje će imati Upravni odbor u kojem su po funkciji premijer i pet resornih ministara. Tu će biti i pet članova iz reda donatora na prijedlog Udruženja poslodavaca – potvrđeno je agenciji Patria iz Vlade FBiH.
Na čelu fonda će biti direktor izabran na konkursu, a kojeg će imenovati Vlada FBiH. Bit će formiran i savjet fonda u kojem će biti predstavnici kantona i nevladinih organizacija.

Reprogram kredita za pogođene poplavama i klizištima

Vlada Federacije BiH /FBiH/ usvojila je danas informaciju o reprogramu kreditnih obaveza kantona, gradova i opština pogođenih poplavama i klizištima.
Podržano je i provođenje mjera da bi ovi kantoni, gradovi i opštine bili rasterećeni otplate spoljnog duga na rok do četiri godine, odnosno u periodu od 2014. do kraja 2017. godine, saopšteno je iz Vlade.
Podržana je i inicijativa da se u periodu moratorijuma, u Budžetu FBiH obezbijede transferi kantonima, gradovima i opštinama u područjima pogođenim poplavama i klizištima radi plaćanja kamata na reprogramirane kredite.
Realizacija ovih mjera konkretna je finansijska pomoć i podrška Vlade FBiH ugroženim područjima u ukupnom iznosu od 52,6 miliona KM /glavnica 44 miliona KM i kamata 8,6 miliona KM/, što bi trebalo značajno ojačati finansijsku poziciju kantonalnih i lokalnih vlasti u ovim područjima.
Istovremeno, Vlada predlaže da kantoni, gradovi i opštine kojima se omogući reprogramiranje kreditnih obaveza, dio oslobođenih sredstava direktno usmjere u mjere obnove, sanacije i zaštite od poplava i klizišta.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close