“Ekologika“: Takmičenja iz ekoloških znanja za učenike i učenice četiri srednje škole u Visokom

Udruženje mladih “Ekologika“ u saradnji sa Prevent Leather d.o.o. Visoko na Svjetski dan voda 22.3.2013. priređuje program općinskog takmičenja/natjecanja iz ekoloških znanja za učenike i učenice četiri srednje škole na području općine Visoko.

Program takmičenja pod nazivom misli Pozitivno! sastoji se od pisanog dijela (test), PowerPoint prezentacije uz prikaz ostvarenog praktičnog rada učenika i njihovih profesora pod motom “Istražili smo-uradili smo-predlažemo“ i usmenog dijela. “misli Pozitivno“ u pisanom i usmenom dijelu obuhvaća 4 zadana (tematska) područja kao dio nastavnih sadržaja biologije, hemije, geografije i općeg znanja (psihologija). Ovom prilikom ujedno i obavještavamo javnost o određenim propozicijama ovog takmičenja/natjecanja dok će detaljniji poziv biti upućen na adrese  srednjih škola naše općine najkasnije do 4.2.2013. godine. Svaka škola odabire samostalno ili u dogovoru sa stručnjacima iz oblasti sadržaj rada iz nekog od sljedećih i/ili sličnih područja:

1. Uređivanje okoliša: škole i školska dvorišta, igrališta, parkovi, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, izvorišta pitke vode, vodozahvati, vodotoci, šume i šumarci, groblja, divlja odlagališta otpada, luke, obale i drugo.

2. Biološka raznolikost: zaštita životnih zajednica i/ili pojedinih vrsta (metode, postupci, prijedlozi), napori za očuvanje biološke raznolikosti, zaustavljanje procesa odumiranja biljnih i životinjskih vrsta, autohtone biljne i životinjske vrste određenog područja, praženje populacije pojedinih vrsta, ispitivanje javnog mnijenja o ugroženim i zaštiženim vrstama i drugo.

3. Kulturno-historijska baština: uređivanje spomenika kulture nacionalnog i mjesnog značenja, sakralnih spomenika, muzejskih i galerijskih zbirki, biblioteka i čitaonica, različitih klubova i drugo.

4. Privreda, stanovništvo i okoliš: udio pojedinih privrednih grana na određenom području i njihov uticaj na okoliš (tlo, zrak, voda, fitocenoze i zoocenoze), ispitivanje kvaliteta voda, tla i zraka, poljoprivreda i sredstva za zaštitu biljaka, ekološka poljoprivreda – mogužnosti primjene u BiH – prednosti, abiotički i biotički faktori u biocenozi, izvori energije i njihov uticaj na okoliš, alternativni izvori energije – mogućnosti primjene u BiH, primjena novih tehnologija, uticaj saobraćaja na okoliš, ekološke katastrofe – uzroci i posljedice, postupanje s otpadom u školi, mjestu, općini, kantonu i drugo.

Ovaj projekat predstavlja nastavak prošlogodišnjih aktivnosti u sklopu ekološke inicijative za škole (High School Eco Projects support by Prevent) tokom kojih su s ciljem podsticanja razvoja mladih i njihovog aktivnog učešća u društvu nagrađeni odabrani projekti srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona koji promovišu zaštitu okoliša.

Voditelj projekta

ekologika plakat

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close