Edukacija za mlade i NVO: „LOD metodologija – Izrada logičkog okvira (LFA) i projektnog prijedloga“

Shodno zaključcima Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova, sa 5. sjednice održane 4.4.2014. godine, Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova i Vijeće mladih općine Visoko, u saradnji sa Službom za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, organizuje edukaciju: „LOD metodologija – Izrada logičkog okvira (LFA) i projektnog prijedloga“, u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji.

Edukacija je namijenjena omladinskim udruženjima i nevladinim organizacijama koji djeluju na području općine Visoko, kao i neformalnim grupama i pojedincima, u cilju pripreme budućih aplikanata na javne pozive za podnošenje projektnih prijedloga po LOD metodologiji.

Obavještavamo Vas da će se edukacija održati u subotu, 21. juna i nedjelju, 22. juna 2014. godine, u velikoj sali Općine Visoko, u terminu od 12 do 16 sati.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close