Visoko

Edukacija: 04. april, Međunarodni dana borbe protiv mina

Povodom 04. aprila, Međunarodnog dana borbe protiv mina, Služba civilne zaštite pridružuje se godišnjoj kampanji „Zajedno protiv mina“ koju je inicirao Međunarodni centar za humanitarno deminiranje iz Ženeve, s ciljem podizanja svijesti o opasnostima od mina i drugih eksplozivnih sredstava.

Služba civilne zaštite, u saradnji sa Turskim bataljonom EUFOR-a, u periodu od 04. aprila pa do kraja maja 2017. godine, provest će edukaciju učenika osnovnih škola na području općine Visoko o opasnostima od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava.
Edukacijom će biti obuhvaćeno oko 500  učenika u 6 osnovnih škola sa podružnicama.

U skladu sa Planom edukacije, aktivnosti će započeti u utorak  04. aprila 2017. godine u 11:00 sati, u Osnovnoj školi  „Alija Nametak“ Buci, područna škola Goduša.

Upozoravanje na mine je jedna od komponenti preventivnog protivminskog djelovanja sa osnovnim ciljem da se kroz edukaciju, informisanje putem medija ili direktnim kontaktom  smanji mogućnost nastajanja nesreća i ukaže na potencijalne opasnosti.

Služba civilne zaštite

visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close