Džakula: Objavljivanje spiska dužnika dovelo bi do pojačane naplate poreza

Direktor Uprave za indirektno/neizravno oprezivanje BiH (UINO) Miro Džakula mišljenja je da bi objavljivanje svih dužnika po osnovu indirektnih/neizravnih poreza dovelo i do pojačane naplate iz razloga što nikome ne bi bilo u interesu da se nađe na listi onih koji duguju za poreze.

Džakula u intervjuu Agenciji FENA ističe da očekuje da će Upravni odbor UINO usvojiti predloženu izmjenu člana 52. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja i proslijediti je u dalju proceduru Vijeću ministara i parlamentu BiH, čime bi bilo omogućeno da budu javno objavljeni svi dužnici po osnovu indirektnih/neizravnih poreza.

-Nakon usvajanja i stupanja na snagu izmjene člana 52. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, moći ćemo konkretno pričati o svakom pojedinačnom dugu, potpuno otvoreno i transparento, zašto se i zalažem, naglašava Džakula.

Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju (EU) predviđeno je da na samo dva granična prijelaza (tzv. BIP-ovi), bude dozvoljen uvoz roba koje zahtijevaju poseban inspekcijski nadzor (veterinrsko uvjerenje i fito-sanitarno uvjerenje – robe biljnog i životinjskog porijekla).

Na sjeveru BiH to će biti granični pijelaz Gradiška, a na jugu Bijača i oni moraju biti u potpunosti spremni do 1. jula 2013. godine kada Hrvatska postane i zvanično članica EU, kako bi protok roba tekao bez problema.

Kad je u pitanju granični prijelaz Bijača, Džakula podsjeća da je Uprava raspisala međunarodni tender za izvođača radova i očekuje da će pomenuti prijelaz biti gotov u kapacitetu da zadovolji početak robnog prometa do kraja juna 2013. godine.

-S druge strane, s predstavnicima općine Gradiška oformili smo jedan radni tim koji ima funkciju da u najkraćem roku uredi granični prijelaz Gradiška i okolne pristupne saobraćajnice na način da se iskoristi maksimum onog što situacija na terenu dozvoljava. Taj prijelaz nalazi se u centru grada i morat će poslužiti do izgradnje novog prijelaza koji će biti na relaciji autoputa Banja Luka – Gradiška, naglašava direktoru UINO BiH.

Posebno napominje da je na posljednjem sastanku u Briselu dogovoreno, da roba koja ide u BiH kroz Luku Ploče i van BiH kroz pomenutu luku, ima istovjetan pristup kao što će hrvatska roba imati u prolazu kroz Neum.

Najavljuje da će u februaru 2013. godine biti održan trilateralni sastanak na ministarskom nivou BiH, Hrvatske i Evropske unije, nakon kojeg se očekuje potpisivanje konačnog Sporazuma o graničnim prijelazima i pograničnom prometu, kada granica BiH i Hrvatske postane granica Evropske unije.

Izdvajući rezultate koje je UINOBiH postigla u 2012. godini, Džakula u intervjuu Agenciji FENA kaže da je pokrenuto puno pozitivnih procesa u kojima će obveznici prepoznati mogućnost lakšeg i jednostavnijeg ispunjavanja svojih obaveza.

-S druge strane, u još jednoj godini ekonomske krize, smanjenja GDP-a i ukupne gospodarske aktivnosti, smanjenja krajnje potrošnje, te strmoglavog pada stranih investicija, UINO je i ove godine svim korisnicima, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, osigurala oko pet milijardi KM neto prihoda. Također, prvi put od uspostave UINO urađena je poslovna strategija za period 2012. – 2016.godina, kroz netom završen Twinning projekat. Pripremili smo novi Zakon o carinskoj politici koji je sada potpuno usklađen sa propisima EU, urađeni su i podzakonski akti, pripremljene dodatne pojednostavljene carinske procedure. Nadogradili smo informatički sustav ALICE koji prati PDV u smislu uvođenja elektronskog podnošenja PDV prijava, navodi on.

Iako još nema konačnih rezultata o prihodima u toku cijele 2012. godine, jer će iznos prikupljenih sredstava posljednjeg radnog dana u ovoj godini biti poznat tek 3. januara 2013. Godine, Džakula, međutim, ističe da je posljednjih dana 2012. bilo prikupljeno pet milijardi i 862 miliona bruto prihoda.

Poreznim obveznicima vraćeno je 885 miliona KM tako da su u tom trenutku neto prihodi raspodjeljeni korisnicima, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, bili četiri milijarde i 977 miliona KM. Ovome će se još dodati prihodi prikupljeni posljednjeg radnog dana u 2012. godini.

Ocjenjuje da će ova godina u privredi/gospodarstvu BiH biti također izazovna i vrlo teška te da je sigurno da će se to odraziti i na prikupljanje prihoda.

-Iskoristio bih priliku da kažem da se zemlje u našem okruženju, kao i zemlje Evropske unije susreću sa padom prihoda zbog svjetske ekonomske kirize. S druge strane, usprkos brojnim negativnim ekonomskim pokazateljima, UIO je u 2012. godini uspjela zadržati nivo prikupljenih prihoda na razini 2011. Međutim, s trenutnom gospodarskom situacijom u BiH, teško se može očekivati značajniji porast prihoda u 2013. Mišljenja sam da je plan u iznosu od pet milijardi i 120 miliona KM neto prihoda od indirektnih poreza u 2013. godini i suviše ambiciozan imajući u vidu sve negativne gospodarske pokazatelje. Ne znam da li su oni koji su radili projekcije prihoda za 2013. u imali u vidu da smo u 2012. izgubili čak 50 miliona KM po osnovu ukidanja carina na uvoz proizvoda iz EU i da će prihodi od carina biti još manji u 2013. Mišljenja sam da je bolje uraditi realnu projekciju prihoda u 2013. i to na bazi stvarnih ekonomskih pokazatelja, koji su nažalost negativni, kako ne bi bilo potrebe da se preambiciozne projekcije revidiraju i smanjuju nekoliko puta godišnje, naglašava direktor UINOBiH.

Početak 2013. godine obilježava porast cijena cigareta u BiH, a Džakula napominje da su porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta dužni popisati zalihe cigareta na dan, 1.januara 2013. prije prometovanja i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje do 10. januara 2013.godine.

Sve osobe koje se bave prometom cigareta dužna su na zatečene zalihe cigareta utvrđene u popisnim listama obračunati akcizu prema novoj Odluci o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete, te do 10. januara 2013. godine uplatiti razliku između novoobračunate i već ranije uplaćene akcize, na Jedinstveni račun UINO.

Duvanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

-Odmah na početku 2013. godine započet će se detaljan inspekcijski nadzor prometovanja cigaretama, i to od kontrole uvoza, pa sve do kontrole obveznika koji se bave prodajom cigareta u BiH, upozorava direktor Uprave za indirektno/neizravno oprezivanje BiH Miro Džakula u intervjuu Agenciji FENA.

(Fena)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close