BiHPrivreda

Džakula: Ekonomski je najbolje da stopa PDV-a u BiH ostane 17 posto

Direktor Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (UINO) Bosne i Hercegovine Miro Džakula izjavio je danas da u toj instituciji smatraju da je za BiH ekonomski najbolja opcija da stopa poreza na dodanu vrijednost (PDV) ostane 17 posto”U Prednacrtu zakona o PDV-u, koji je pripremio UINO, definirana je jedinstvena stopa od 17 posto, kao i u trenutno važećem zakonu. UINO je ponudio takvo rješenje, a na Parlamentu BiH je da eventualno vrši izmjene zakona”, rekao je Džakula u izjavi novinarima u Banjoj Luci.

Smatra da je stopa PDV-a od 17 posto potpuno primjerena državi kao što je BiH, odnosno njenom stepenu ekonomskog razvitka.

Prednacrt zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV), koji je pripremio UINO radi usklađivanja s evropskim direktivama, dobio je nedavno podršku Upravnog odbora, nakon čega će u daljoj proceduri biti kreiran nacrt ovog zakona i upućen u proceduru usvajanja.

***

Novine Prednacrta zakona o PDV-u: Udruženja i fondacije moraju plaćati PDV, ukida se posebna šema za građevinarstvo…

capital.ba

– Stopa PDV-a ostaje 17 odsto
– Uvodi se obavezna Evidenciona prijava (ED) i za lica koja nisu PDV obveznici

BANJALUKA – Porez na dodatu vrijednost (PDV) u BiH ostaje 17 odsto, ali se u sistem plaćanja PDV-a uvode organi javne uprave, udruženja, fondacije, ustanove i druga pravna lica koja nisu poreski obveznici, a koji će plaćati PDV na primljene usluge od strane onih koji u BiH nemaju sjedište ili poslovnu jedinicu, otkriva portal CAPITAL.

U Prednacrtu Zakona o PDV-u, koji je danas razmatrao  Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, a koji je u posjedu CAPITAL-a, navedeno je da je osnovni razlog za donošenje zakona potpuno usklađivanje i harmonizacija sa propisima Evropske unije.

“Prednacrt zakona o PDV, koji je pripremila UIO radi usklađivanja sa evropskim direktivama, dobio je danas podršku Upravnog odbora nakon čega će u daljoj proceduri biti kreiran nacrt ovog zakona i upućen u proceduru usvajanja”, saopšteno je nakon današnje sjednice UO UIO.

Naime, Prednacrtom zakona su preciznije definisani promet dobara i pružanje usluga, te pravila o prenosu imovine poreskog obveznika.

Posebno je obrađen način oporezivanja vrijednosnih kupona koji predstavljaju novinu u načinu oporezivanja, a koja je nastala kao posljedica specifičnih novih oblika i modaliteta u vršenju prometa.

„Najznačajnija novina je da se u sistem plaćanja PDV uvode i primaoci usluga (telekomunikacione usluge, radio-televizijske usluge i elektronski pružene usluge) koji nisu poreski obveznici, što je saglasno pravilima Evropske unije koji su u primjeni od 1. januara 2015. godine“, navedeno je u obrazloženju zakona.

Portal CAPITAL tražio je od UIO da pojasni ovu odredbu Prednacrta zakona, odnosno ko bi konkretno, prema ovoj novini u zakonu, ubuduće trebao da plaća PDV i za koje sve usluge. Po dobijanju odgovora, isti ćemo objaviti.

Što se tiče odredbi koje se odnose na utvrđivanje mjesta prometa dobara, mjesta pružanja usluga i mjesta uvoza, najznačajnije novine odnose na izmjenu pravila kod utvrđivanja mjesta pružanja usluga.

„Naime, od 1. januara 2010. godine u EU kao osnovno pravilo kod utvrđivanja mjesta pružanja usluga primjenjuje se mjesto gdje primalac usluge ima sjedište, iz čega proizilazi da važeće odredbe Zakona o PDV-u u BiH uzrokuju pojavu dvostrukog (ne)oporezivanja u slučajevima poslovnih transakcija sa privrednicima iz EU“, istaknuto je u obrazloženju.

U poglavljima u kojima se definiše nastanak poreske obaveze i reguliše formiranje poreske osnovice i standardna poreska stopa za oporezivanje nema značajnih izmjena i predloženo je da poreska stopa ostane 17%.

U poglavlju koje definiše oslobađanje od plaćanja PDV-a, u cilju efkasnijeg provođenja oslobađanja izvršeno je izjednačavanje  u provođenju oslobađanja pri uvozu i pri domaćim nabavkama, te olakšan postupak za oslobađanja diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama koja su ranije provođena kroz institut povrata.

Pored PDV prijave uvedena je i evidenciona prijava (ED) kojom obaveze po osnovu PDV prijavljuju lica koja nisu registrovani obveznici po osnovu PDV.

Prednacrtom zakona o PDV-u ukinuta je posebna šema u građevinarstvu koja je propisana odredbama važećeg Zakona o PDV.

Što se tiče faktura, novina je uvođenje elektronske fakture, koja je u primjeni u EU od 1. januara 2013. godine, a čime bi trebalo da bude uspostavljen jednak tretman papirne i elektronske fakture u cilju daljeg pojednostavljenja poslovanja.

Kao novina definisano je i evidentiranje lica – primaoca usluga za svrhe prijavljivanja i plaćanja PDV-a u slučajevima kada se obaveza plaćanja prenosi na primaoca usluge.

Prednacrtom zakona o PDV-u predviđeno je povećanje praga za registraciju sa 50.000 KM na 75.000 KM, što je preporuka MMF-a.

U obrazloženju se zaključuje da za povećanje praga za registraciju, zajedno sa visinom standardne stope, zadnju riječ treba dati Upravni odbor UIO.

CAPITAL: Svjetlana Šurlan

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close