BiHPrivreda

Dužnici kreditnih partija u crno zavili svoje garante

Iako se broj žiranata u posljednjih nekoliko godina smanjuje, prema podacima entitetskih agencija za bankarstvo, 1.730 jemaca plaća tuđe kredite.

U Udruženju za zaštitu žiranata u BiH smatraju da je broj žiranata koji otplaćuju kredite dužnika daleko veći.

“Oni (agencije za bankarstvo) neće da kažu pravu istinu, objave samo ono što im banke i mikrokreditne organizacije dostave. Gdje su sve silne sudske presude koje su opteretile žirante, automobili koje je banka oduzela i blokirala, ili podaci o održanim licitacijama za prodaju pokretne i nepokretne imovine žiranata? To je više hiljada žiranata i desetine i stotine miliona maraka”, procjenjuje Joco Cvjetković, predsjednik ovog udruženja. Kaže da će žiranti, koje su dužnici prevarili, vraćati kredite još godinama, sa ratom od oko 300 KM u prosjeku.

Kako kaže, mnogim kreditorima je bilo bitno da plasiraju kredit i prihvatali su žirante koji nemaju osnova da to budu.

U Udruženju ističu da u zadnje vrijeme se trude da edukuju bh. građane šta je jemstvo, kakve to posljedice nosi i savjetuju im da ne pristaju biti žiranti. Zbog toga su banke sve više prisiljene da prilikom odobravanja kredita koriste druge modele garancija, bez žiranata.

Cvjetković kaže da ima i dosta nelogičnosti, na primjer, ako umre dužnik, banka ne opterećuje porodicu, nego prebacuju otplatu kredita na žirante, a u slučaju da žirant umre oni dug prebacuju na njegovu porodicu, i opet ne terete dužnika, što je bezobrazno.

Prema podacima Agencije za bankarstvo RS, u toku prošle godine 573 jemca otplatila su 1,787 miliona KM za 532 korisnika kredita fizičkih lica ili od ukupno 425.622 partije kredita fizičkih lica. Da se broj smanjuje, svjedoči podatak da su tokom 2015. godine 842 sudužnika ukupno otplatila 1,938 miliona KM za 740 korisnika kredita fizičkih lica.

Iz Agencije za bankarstvo FBiH navode da su na osnovu analize podataka koje im banke dostavljaju zaključili da je u proteklom periodu došlo do značajnog smanjena kako kreditnih partija tako i iznosa kredita koji otplaćuju jemci kao i njihovog učešća u ukupnom kreditnom portfoliju banaka.

“U prošloj godini, od ukupnog broja kreditnih partija, koji iznosi 1,150 miliona KM, 1.010 kreditnih partija je otplaćivalo 1.157 jemaca. Učešće iznosa kredita i broja kreditnih partija koje otplaćuju jemci u odnosu na podatke za ukupan sistem je nisko i iznosi svega 0,22 odsto i 0,1 odsto”, poručuje Edvard Kotorić, direktor Sektora za nadzor poslovanja banaka u Agenciji za bankarstvo FBiH.

Izmirivanje kredita u prošloj godini

Republika Srpska

573 žiranta vraćala kredit

1,787 miliona KM vratili garanti

532 dužnika nisu uplaćivala kredit

Federacija BiH

1.157 žiranata izmirivalo kredite

1,150 miliona garanti uplatili na ime duga

1.010 osoba nije vraćalo kredit

Akta

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close