BiHPrivreda

Dug sedam rudnika prema Poreznoj upravi FBiH veći od pola milijarde KM

Krajem marta 2019., sedam rudnika od kojih je šest u Koncernu JP Elektroprivreda BiH po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada dugovalo je 451.115.565 KM Poreznoj upravi FBiH.

Najteža situacija je sa Rudnikom Kreka koji je dugovao 133.499.155 KM.

Slijedi RMU Zenica sa 117.764.476 KM. Danas je taj dug skoro 140 miliona KM, a rudari su zbog neisplaćivanja plaća započeli štrajk i ne žele izaći iz jama. 

Dug RMU Breza iznosio je 76.374.615 KM, a rudari su u utorak bili u štrajku. Vlada FBiH smatra da se taj rudnik može kreditno zadužiti i izmirivati svoje obaveze. Danas su rudari nastavili rad u rudniku. 

RMU Kakanj dugovao je 71.180.632 KM, dok je RMU „Abid Lolić“ imao dug od 32.846.010 KM. U Koncernu JP Elektroprivreda je i RMU Đurđevik sa 3.826.465 KM duga. 

Jedini rudnik koji nije u Koncernu je RMU Banovići ali također je imao dug od 15.624.262 KM. 

(NAP)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close