Državnim dužnosnicima korupcija dozvoljena

Igre bez granica u režiji državnih vlasti se nastavljaju.

Prije dvije godine, Parlament BiH oduzeo je Središnjem izbornom povjerenstvu nadležnost da utvrđuje sukob interesa dužnosnika i donošenjem novog Zakona prebacio je sebi, odnosno svojoj Komisiji za utvrđivanje sukoba interesa.

Urađeno je to vješto i lukavo po principu “kadija te tuži, kadija ti sudi”. U igru je gurnuta državna Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije koja je dobila zadatak da od Središnjeg izbornog povjerenstva preuzme Odsjek za provedbu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti.

Nakon toga, trebalo je čekati dvije godine da se sve posloži i tek u srpnju ove godine Vijeće ministara dalo je suglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Prvog dana ovog mjeseca Agencija je i službeno od SIP-a preuzela taj Odsjek i osam njegovih zaposlenika.

Međutim, utvrđivanjem sukoba interesa i dalje se nitko ne bavi tako da dužnosnici umiješani u korupciju, a korupcija je temelj organiziranog kriminala, mogu raditi što im je volja i mirno spavati. U najkraćem, od provedbe tog Zakona koji je i prije nego što je usvojen ocijenjen kao loš, nema ništa. Europski parlament u svojoj Rezoluciji o BiH na to je ponovo početkom ovog ljeta upozorio:

“Novim Zakonom o sukobu interesa slabi se pravni okvir i on predstavlja korak unatrag u sprečavanju sukoba interesa jer povećava rizik od političkog uplitanja i ne potiče dužnosnike da se pridržavaju zakonskih odredbi.
Jasno je da vlastima, zakonodavnim i izvršnim, itekako odgovara taj novi Zakon utoliko više što osigurava da se nikako ne provodi” – upravo se to događa.

Državnoj Agenciji za prevenciju korupcije potpuno su svezane ruke. Iako je u njenom okviru i službeno od 1. rujna, Odsjek za provedbu Zakona o sukobu interesa ne može raditi jer nema ni najosnovnijih uvjeta.

U veljači ove godine, Vijeće ministara u prošlom sazivu donijelo je odluku o kupovini poslovnog prostora za Agenciju u Istočnom Sarajevu, ali ta institucija nikada nije preselila jer se radi o potpuno neuvjetnim prostorijama. Zbog toga, osam zaposlenika Odsjeka preuzetih od Središnjeg izbornog povjerenstva i dalje sjedi u zgradi SIP-a.

“Došli smo u apsurdnu situaciju da te službenike nemamo gdje smjestiti. Služba za zajedničke poslove institucija BiH nije postupila po nalogu Vijeća ministara da preispita odluku o raspodjeli poslovnih prostora u Istočnom Sarajevu i predloži novo rješenje”, priopćio je za Dnevni list Sead Lisak, direktor Agencije za prevenciju korupcije.

Nije teško dokučiti da je i igra s poslovnim prostorom unaprijed smišljena kako bi se onemogućilo utvrđivanje sukoba interesa dužnosnika, a slijedom toga blokirala borba protiv aktera korupcije na najvišoj razini.

Prema informacijama do kojih je došao mostarski list , Središnje izborno povjerenstvo proslijedilo je Agenciji za prevenciju korupcije dosje oko 230 dužnosnika u kojima su dokazi da su u sukobu interesa, ali je ta dokumentacija i dalje u ladicama i nitko se s njom ne bavi.

Komisija Parlamenta BiH za utvrđivanje sukoba interesa formirana je u travnju ove godine, ali još ništa nije uradila. Inače, u nadležnosti Agencije je jedino da prosljeđuje prijave i malo tko vjeruje da će Komisija Parlamenta BiH povući konkretne poteze jer “neće političar na političara nikada udariti kada se radi o osobnim interesima”.

Sve i da danas Komisija Parlamenta BiH počne raspakirati dosje i utvrđivati sukob interesa, doći će se u novu apsurdnu i nelogičnu situaciju – zakonodavna vlast vodit će upravne postupke i donositi upravne akte što je u potpunoj suprotnosti sa svim drugim zakonima ove zemlje. I na osnovi toga lako je zaključiti da je Zakon o sukobu interesa koji je usvojen krajem 2013. godine zapravo skrojen po mjeri političke elite i njenih osobnih interesa.

Bljesak.info

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close