Dramatična finansijska situacija u sva tri javna RTV servisa

Na Tematskoj sjednici Odbora JRTSBiH, koja je održana 2. jula 2014. godine, na kojoj se razgovaralo o problemima naplate RTV takse, konstatirana je dramatična finansijska situacija u sva tri javna RTV servisa, koja je izazvana neprimjenom Zakona operatera telekoma koji su dužni naplaćivati RTV taksu.

Samo po ovom osnovu za prvih pet mjeseci ove godine tri javna servisa uskraćena su za 2,2 miliona KM, navodi se u saopćenju JRTSBiH.

Sjednici na kojoj su učešće u radu uzeli predstavnici državnog i entitetskih ministarstva prometa i komunikacija, Vijeća regulatorne agencije i predstavnici operatera telekoma, izostali su jedino predstavnici BH Telecoma.

Konstatirano je da je RTV taksa vrsta poreza koju plaćaju sva domaćinstva u BiH, a Zakon propisuje da naplatu trebaju vršiti operateri telekoma.

Međutim, RTV taksa nije sadržana u računima iptv usluga tri vodeća telekom operatera – Moja TV, Trio paket i Open iptv, te u uslugama kablovskih operatera, zbog čega javni servisi trpe velike gubitke koji ugrožavaju njihovu funkciju.

Zbog svega navedenog, Odbor JRTSBiH zatražio je striktnu primjenu Zakona i obavezao menadžmente sva tri javna servisa da operaterima telekoma ponude potpisivanje ugovora o naplati RTV takse u skladu sa Zakonom, saopćeno je.

Od Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) zatraženo je da pruži tumačenje da li operatori telekoma krše uvjete iz dozvole sistema ako ne naplaćuju RTV taksu.

Kako bi se otklonila različita pravna tumačenja člana 42. Zakona o JRTSBiH koji propisuje ko i kako naplaćuje rtv taksu, Odbor JRSBiH zatražit će da Parlamentarna Skupština BiH donese autentično tumačenje pomenute zakonske odredbe. U slučaju daljeg nepridržavanja Zakona, javni servisi će biti prinuđeni da svoje interese sudski zaštite.

Odbor Sistema javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini finansijsku situaciju ocjenjuje krajnje zabrinjavajućom. Ugrožene su osnovne funkcije javnih servisa i pitanje je do kada će javni servisi moći izvršavati svoje zakonske obaveze.

Težinu situacije ilustrira i podatak da je prihod od RTV takse u 2013. godini bio manji za oko 5 miliona KM u odnosu na 2012.godinu, saopćeno je.

Finansijsku stabilnost dodatno će pogoršati posljedice elementarne nepogode koja je zadesila BiH u kojoj je direktno stradalo 100 hiljada domaćinstava.

Kako su javni servisi iscrpili unutrašnje rezerve, ovim putem pozivamo nadležne državne insitucije, regulatora i telekom operatere da se dosljedno primjenjuju odredbe zakona prilikom naplate RTV takse i na taj način osigura finansijska održivost javnih servisa.

U nastavku tematske sjednice održana je redovna sjednica Odbora JRTS BiH na kojoj su razmatrana pitanja digitalizacije javnih RTV servisa u BiH.

Zaključeno je da je neophodno održati sastanak s predstavnicima državnog i entitetskih ministarstava prometa i komunikacija kako bi se precizno definiralo šta je čija nadležnost i odgovornost u procesu digitalizacije javnih RTV servisa u BiH, navodi se u saopćenju JRTSBiH.

www.magazinplus.eu – Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close