Dr. sc. Mile Lasić: Semirove ublehe na H2

„History Channel je jedan od tri najveća naučno-dokumentarna TV kanala u svijetu (National Geographic, History Channel, Discovery). Autori su uvrstili bosanske piramide u mrežu najznačajnijih svjetskih piramida. (EMISIJU JE EMITOVAO KANAL H2 KOJI PRATI “VANZEMALJCE ” I DRUGE NEDOKAZANE POJAVE U SVIJETU..)

Postavljaju pitanje: zbog čega zvanična nauka onemogućava iskopavanje kineskih i bosanskih piramida? Po prvi put, jedna od najvećih svjetskih TV mreža, afirmativno govori o postojanju bosanskih piramida, a njihovom pronalazaču dr. Semiru Sam Osmanagiću je dat prostor kao jednom od vodećih poznavalaca fenomena piramida u svijetu“, nevjerojatno su nekritični redovi jednog sarajevskog portala, objavljeni 30. 12. 2012. godine. Oni su me i ponukali da sudu javnosti ponudim moj stari ogled pod nazivom „Semirove ublehe“, bez ikavih intervencija u njemu.

Vrag je odnio šalu ako se i na stranicama sarajevskog Oslobođenja svatko onaj tko ne vjeruje u “bosansku piramidu Sunca” na brdu Visočica pored Visokog, proglašava ne-patriotom. Arheolozi iz Zemaljskog muzeja i historičari-stručnjaci za antiku s Filozofskog fakulteta u Sarajevu, te grupa “neovisnih itelektualaca” – sastavljača online peticije: “Zaustavaimo Osmanagića sada”, koji uzaludno alarmiraju javnost tvrdnjama da se radi o skrnavljenju historijskog lokaliteta “nulte kategorije”, dakle “kulturocidu”, su, prema tomu, prvoborci “ne-patriotizma”. Šačici pobrojanih treba dodati i bh. nedjeljnik “Dane”, koji su voluntarizam Semira Osmanagića i njegovo navodno otkrivanje “bosanskih piramida” u Visokom, nedaleko od Sarajeva, nazvali jednostavno “Semirovom ublehom”, što bi na bosanskom trebalo značiti opsjenarstvo ili jednostavno budalaštinu.

Među šačicom ogorčenih protivnika “Bosanske piramide” je i arheolog dr. Enver Imamović, inače, sklon mistificiranju bosanskog srednjovjekovlja, pa, ipak, preko ove vrste “ublehe” nije mogao preći. Jer, bosanski Indiana Jones, arheolog-amater, 45. godišnji Semir Osmanagić je u međuvremenu već otpočeo s iskopavanjima, prethodno zaludivši skoro sve sarajevske medije i političare. S tim u svezi je dr. Enver Imamović kazao za londonski mjesečnik za kulturu “The Art Newspaper” (broj 168, travanj 2006.) sljedeće: “Tužno je da jedan zanesenjak dođe na teren i vrši opsežna istraživanja, bez ikakve stručne kontrole. To bi bilo kada bih ja kao arheolog otišao u bolnicu i vršio operacije”. Dr Imamović je uvjeren, inače, da se ispod Visočice nalaze nekropole i druga svjedočanstva srednjovjekovne bosanske države, prije njenog porobljavanja od strane Turaka, s tim što on taj period i ne naziva baš tako. Vodeći bh. tjednik “Dani” prenio je, naravno, ovaj važan članak iz “The Art Newspaper-a”, uglednog mjesečnika koji je stao i tijekom proteklog rata u obranu spomenika kulture u BiH i na Balkanu uopće, ali toga se malo tko više sjeća. Sve to nije omelo našega Semira i njegove podržavatelje da započnu sa”zemljanim radovima” i širenjem euforičnih poruka, od kojih će se koliko sutra morati sramiti pola Bosne. Kakvi smo, možda i neće, zaboravit će se već nekako. Nije li nekako tako i prije 20 godina u dolini Neretve “otkrivena” Troja, nisu li i u hercegovačkoj Gabeli započeta iskopavanja, nisu li već i tu pravljeni planovi o dolasku turista iz cijeloga svijeta?

Bilo kako da je, bosanski Indiana Jones i dalje nesmetano jaše, upravo su ga posjetile i tv-ekipe američkog CNN-a i njemačkog ARD-a, pa Semirova kampanja dobiva i nove, globalne, enormne dimenzije. Naš Semir je, pak, u međuvremenu “patentirao” piramide, pa u zadnje vrijeme i ne govori više samo o jednoj piramidi, nego o “Bosanskoj dolini piramida”, s Piramidom Mjeseca, Piramidom Zemlje i Piramidom Bosanskog zmaja. Prije nego što je počeo sa iskopavanjem napisao je i knjigu o “bosanskim piramidama”, kao najvećem dokazu njihovog postojanja, koje, jel te, treba samo još “iskopati”. Njega ne tangira uopće što se ona već pomenuta znanost i kultura u BiH, nejaka, ali ovaj put odlučna, oštro protivi njegovoj opsjenarskoj igrariji. Semir je, i inače, u sukobu sa oficijelnom znanošću i oficijelnom historijom i arheologijom, pa je napisao višetomnu “alternativnu historiju”, stoji na njegovim web-sajtovima, a neke su od njih, nažalost, objavljene i u BiH…

Inače, u onoj već spomenutoj “online-peticiji” se tvrdi da Semirov poduhvat odnosno nevladinu organizaciju koju je osnovao i nazavao “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” podržavaju brojni prvaci SDA, dakle nacionalne stranke bosanskih Bošnjaka, koja je, ako je suditi po njezinim prvacima, stala iza ove Semirove ublehe. Primjerice savjetnik bh. premijera Adnana Terzića, izvjesni Zlatko Hurtić je i savjetnik Semirove fondacije, kao što su članovi te fondacije i neki novinari, koji historičare i arheologe od imena nazivaju “ne-patriotima”. Indiani Jonesu je podršku dala i gradonačelnica Sarajeva, a što će jadna drugo. Netko je, uostalom, morao pomoći našem Semiru i oko pribavljanja raznih registracija i dozvola, tko je to bio još se ne zna. Zna se da su mu novac za ovu avanturu dali i neki domaći businessmeni, nekih tričavih 300.000 eura, za početak. To što u Zemaljskom muzeju prokišnjava krov, a uposleni ne primaju plaće, nije njihova briga. Signifikantno je, također, što iza Semirova projekta stoji i Hasan Čengić, jedna od najopskurnijih ratno-profiterskih figura u BiH, oprobani SDA kadar i jedan od najmoćnijih i najbogatijih ljudi u BiH, rođeni Visočanin…

Imam piramidu u avliji

Izgleda da je vrag, odista, odnio šalu, jer je Semir Osmanagić dospio i u vijesti njemačke CNN-posestrime, tv-stanice “NTV”, koja je, također, izvijestila o “europskim piramidama u Bosni”. Ova je njemačka tv-stanica bila, ipak, dovoljno oprezna pa je neutralno izvijestila kako su sredinom travnja započela “međunarodna arheološka iskopavanja u blizini Visokog, gradića udaljenog 30 kilometara od glavnog grada Sarajeva”, koja bi “trebala dokazati ili opovrći hipoteze bosanskog arheologa Semira Osmanagica da su brda u okolini Visokog, koja veoma naliče meksikanskim stepenastim piramidama, stvorena ljudskom rukom”.

Uzgred, “N-TV” je izvijestila i o iskopavanjima od prošle godine i 17 pronađenih stepenica, već na petom metru ispod površine zemlje, ali što to znači? U reportaži “N-TV” se govorilo, doduše, o “pretpovijesnim piramidama u BiH”, čime se na indirektan način izrazila sumnja, odnosno dalo pravo onomu što tvrde ozbiljni svjetski i bh. povjesničari i arheolozi, naime, da je Visočica dragocijeni spomenik kulture, ali ne zbog Semirovih piramida, nego zbog toga što su baš tu skriveni ostaci bosanske države i kulture.

I jedna druga njemačka tv-stanica – “N24″ – je progovorila o “piramidskom čudu od Bosne”, koristeći dvosmislenu sintagmu koja ostavlja otvorena vrata i za povlačenje. Naime, odmah poslije početka iskopavanja, u reportaži od 15. travnja, “N24″ je zabilježila u formi kurioziteta i euforičnu atmosferu u Visokom, uključivo priču o (očekivanom) dolasku turista iz svijeta, izradi privjesaka i nošenju majica sa natpisom “Imam piramidu u avliji”.

O navodnoj klimi probuđenog optimizma u ojađenoj zemlji, uključivo i o političarima-šarlatanima, koji su požurili da udare pečat Semirovim neozbiljnim egzibicijama, pisale su ne samo londonske novine, nego u formi notica i neke njemačke novine, lokalnog i regionalnog značenja, ali niti jedna respektabilna novina ili časopis nadregionalnih ambicija. O bh. Indiana Jonesu su se “raspisale”, međutim, brojne “online publikacije”, uključivo i “Netz-Zeitung”. Izdvojimo ovdje samo da “NZ” piše kako je ovo mjesto moglo biti nastanjeno najranije prije 7.000 godina, da je nekoć baš na ovim lokalitetima bio “glavni grad Bosne”, te da su njemački arheolozi otkrili nedavno na ovim lokalitetima i na samo metar dubine, čak, 24.000 predmeta iz mlađeg kamenog doba (Jungsteinzeit). I “NZ” piše o ambiciji Visočana da nešto ušićare u gužvi koju je izazvao Semir Osmanagić, koji prvo napiše knjigu, pa potom dokazuje svoje hipoteze, iako se u nekom drugom svijetu, makar od strane arheologa, prvo vrše pripreme, pa iskopavanja, pa se tek onda pišu knjige…

Inače, na brojnim internet stranicama i na njemačkom jeziku se može pročitati mnogo toga u svezi “bosanskih piramida” što sa ozbiljnom znanošću najčešće ima malo veze. Na jednoj od njih (www.global-scaling.com) stoji, čak, da su “bosanske piramide” stare 27.000 godina, a što bi značilo da ih je ljudska ruka napravila kada su ljudi, makar drugdje, ako već ne u BiH, živjeli u pećinama. Naš Semir je, u međuvremenu, spustio durbin makar što se tiče starosti “bosanskih piramida”. Prema posljednjim izjavama one bi mogle biti stare oko 12.000 godina, misli Semir, gradili su ih “pra-Iliri”, pa bi time današnja BiH bila kolijevka sveukupne europske civilizacije.

Ne treba ni govoriti, kada bi to bilo istina morali bi se pisati novi udžbenici povijesti i nove enciklopedije, sve zahvaljujući našem Semiru, arheologu iz razonode, koji je, i to stoji na “sajtovima”, 15 godina proučavao piramide u Latinskoj Americi. Već spominjani dr. Imamović, ali i drugi ugledni ljudi od struke, primjerice Blagoje Govedarica, arheolog i profesor u Berlinu i Heidelbergu, kao i Zilka Kujundžić-Vejzagić iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu pitaju se zapanjeno – koje je struke ovaj čovjek, koje su mu reference, pa, pošto je to tajna, ostaju pri svom stavu da se ovdje radi o čistom “poratnom šarlatanstvu” i “tragičnoj spekulaciji”, ali i o tradicionalnoj, ogromnoj naivnosti naših ljudi. Najtragičnije je, tvrde ovi bh. stručnjaci što se devastiraju kulturno-historijski lokaliteti “nulte vrijednosti”, jer se sa sigurnošću znade da je tu bilo sjedište bosanske srednjovjekovne države u vrijeme Kotromanića.

Ugledni bh. književnik i etnolog Ivan Lovrenović ustvrdio je, pak, u splitskom “Feral tribuneu” da problem nije šarlatan po imenu Semir, kojeg on zove “Sem”. Po mišljenju ovog bh. respektabilnog kulturnog radnika, autora, između ostalog, i “Kulturne povijesti BiH”, pravi problem i žalosna slika današnje BiH jeste nebriga oko zaštite kulturnih lokaliteta nulte vrijednosti, ali, također, potpuna kapitulacija medijske javnosti…

Alternativna historija

O bosanskom Indiana Jonesu, 45. godišnjem Semiru Osmanagiću, bivšem izbjeglici, pa uspješnom businessmenu u Houstonu (SAD), piše se i u Njemačkoj kao o autoru višetomnog ciklusa “Alternativna historija”, a ne samo o “otkrivaču bosanske piramide” i to baš na ostacima stare bosanske države. Njegova “alternativna historija”, kako stoji na brojnim web-stranicama, umnažanim nekritički, da li od njega samoga ili sličnih njemu, “nudi alternativu oficijelnim istinama sežući duboko u prošlost i objašnjavajuci sadašnji trenutak i perspektive ljudske civilizacije”. Mnogim ljudima je, ustvari, sve jasno i oko Semira i njegovih piramida, čim vide šta se nudi na Semirovoj oficijelnoj web-stranici, gdje, između ostalog, stoji objašnjenje za “alternativnu historiju”, koja je, veli Semir, “upravo ono što i naslov sugerira: alternativa ‘istinama’ koje se serviraju javnosti od strane medija i elita koje, iza scene ili otvoreno, vladaju svijetom od pamtivjeka. Na takvim, netačnim ili nepotpunim informacijama, zasnovane su historijske knjige kojima su elite/oligarhije manipulirale većinom”. Pa se Semir, a šta će naš čovjek drugo, odlučio da svijet spase od zabluda i napiše alternativnu historiju, koja je “vodič kroz malo poznata dostignuća savremenih istraživanja svjesnog i duševnog od strane niza naučnih institucija i obavještajnih agencija u SAD”, a “sve sa namjerom da pojedinca, svaku ljudsku dušu, podsjeti na znanja skrivena duboko u nama. I na sve ono što treba da uživamo tokom ovog životnog iskustva: osjećaj slobodnog izbora, oslobođenje od straha, ljubav kao model ponašanja.”. Ima još, ali je i ovoliko dovoljno od Semirovog nauka. Ako netko želi baš i više, neka se sam (raz)uvjerava na internetu (www.alternativnahistrorija.com). Semirovom su pricom, dodajmo samo, opčinjeni “alternativci” svih boja, oni koji se bave “letećim tanjirima” i sličnim (neobjašnjivim) pojavama, pa su mu širom otvoreni i njihovi portali.

Cijela priča sa “bosanskim piramidama” podsjeća, ustvari, na onu o “hercegovačkoj Troji”, koju je ne tako davno lansirao (u međuvremnu preminuli) Salinas Price, “otkrivši” Troju baš u hercegovačkoj Gabeli. To što nam je nekadašnju zabavu priredio stranac, a ovu aktualnu naš čovjek i ne mijenja ništa na stvari, jer su i čuđenje i oduševljenje i tada i sada autohtono (bili) naši. Naravno, i razočarenje u oba slučaja je, garant, naše. Jedan od tih naših ljudi je, inače, za “NZ” smjelo ustvrdio kako je “bosanska piramida naš naftni izvor”, jer će ljudi iz cijelog svijeta požuriti u Visoko čim Semir završi iskopavanja!

Nafte, kao što se smije pretpostaviti, nema u značajnijim količinama niti u Bosni niti u Hercegovini, a neće je moći nadoknaditi niti Semirove ublehe. Spasa nam, dakle, nema niti u Semirovim piramidama, a takvi kakvi jesmo mogli bismo upropastiti i vrijednu spomeničku kulturu, tako rijetke dokaze o zemlji i državi Bosni, takva kakva je bila nekada. A ako se sve ne upropasti možda bi se jednog lijepog dana, ipak, kako-tako, mogli dogovoriti neki budući naraštaji i o tomu kakva je zemlja bila Bosna, te što je još važnije kakva zemlja treba da bude BiH Dakle, ako budući naraštaji budu uopće imali prilika saznavati kakva je zemlja bila i ta Bosna, sačuvana u piramidalnim brdima oko Visokog, možda budu znali i kakva treba da bude BiH u budućnosti, konačno potaman za sve njezine ljude, ma koje vjere i nacije bili. Sa Semirom Osmanagićem, pak, neće se, posve sigurno, saznati ništa novo. Njegove ublehe otkrivaju samo istinu o nama takvima kakvi smo, najčešće nikakvi…

Piše: dr. sc. Mile Lasić

(Poskok.info)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close