Dostupno za test: Grafički pregled katastarskih parcela FBiH

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je, u sklopu realizacije Projekta uspostave jedinstvenog softvera za katastar Federacije BiH, koji je omogućio sjedinjavanje katastarskih podataka Federacije BiH i njihovu internetsku prezentaciju, omogućila također i pregled grafičkih podataka o parcelama. Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je standardizacija i jednoobrazan rad općinskih katastarskih ureda u Federaciji BiH, čijom se implementacijom postiže bolja kvaliteta i brža usluga građanima, gospodarstvu i ostalim korisnicima katastarskih podataka.

U svrhu testiranja i eksperimentalnog korištenja omogućena je funkcija KATASTARSKI PLAN, kojom je moguće dobiti položajni prikaz (geometriju) tražene katastarske parcele. Trenutačno se u bazi podataka nalazi više 1.700.000 parcela za koje je moguće dobiti položajni prikaz. Funkciji se pristupa preko crvene tipke koja se nalazi u koloni naziva Geom. tabele A LIST – PREGLED PARCELA, ukoliko geometrijski podatci za traženu parcelu postoje.

Populacija katastarskih baza podataka s geometrijskim podatcima se vrši svakodnevno, kroz održavanje katastarskih podataka, koristeći jedinstveni softver za održavanje – katastar.ba, ali i masovnom sistematskom digitalizacijom financiranom iz različitih proračunskih, donatorskih i kreditnih sredstava.

Ova usluga je još jedna u nizu realiziranih aktivnosti kojom Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove omogućuje građanima, privatnim poduzećima i drugim zainteresiranim stranama jednostavan, efikasan i pristupačan uvid u stanje nekretnina od interesa, priopćili su iz Vlade Federacije.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close